Rendszerüzenet

Mk 2,1-12

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért tanakodtok így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még sohasem láttunk!”
(Mk 2,1-12)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                          Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 138,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 105,1-3;23-24

5.    Előfohász                                                                     Nagyné Török Csilla bo. lelkipásztor

6.    Igeolvasás: Ézs 12

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 134,1-2

9.    Igehirdetés: Mk 2,1-12                                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 451,1;4

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 264,1-2

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.