Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. MÁRCIUS 12.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban.
Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meggyógyultak.”
(Mk 6,51;56)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 65,4-5

3.   Főének: 300,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Mk 6,45-56                                                    Gonda Lászlóné presbiter

6.   Imádság                                                                         Sipos Jolán Mária presbiter

7.   Igehirdetés előtti ének: 226,1;3

8.   Igehirdetés: Mk 6,51;56                                        Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 394,2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Konfirmáció előtti ének: 463, 1

12. Felnőtt-keresztelés és – konfirmáció                                  Oláh István lelkipásztor

13. Köszöntés                                                                        Dr. Virágh Pál főgondnok

14. Hirdetések

15. Záró ének: 450,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak nagyböjtben mindnyájunk testi-lelki megújulásáért, valamint az Isten igéjének terjedéséért!HIRDETÉSEK

A Rákóczi-harang március 10-én du. fél 1-kor
Békési Jánosné emlékére szólalt meg.

Az elmúlt héten eltemettük
Banczi Gáborné (Mészáros Sára) 89 évet élt
és Havas Aladárné (Pál Olga) 85 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)

  1. Március 13-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
  2. Március 14-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
  3. Március 16-án, csütörtökön 18 órakor a lipcsei Tamás-templom Fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban a Reformáció 500 programsorozat keretében.
  4. Március 18-án, szombaton 10 órától Presbiterképzés lesz a Gyülekezeti Teremben, amelyen Dr. Kocsis Attila mutatja be az MRSZ elmúlt 10 évét.
  5. Március 18-án, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma. Téma: Hálaadás az Istennek. (116-118. zsoltár)
  6. Április 10-én fél 12-kor harangszentelési ünnepség lesz a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében (Debrecen, Péterfia u. 40.).
  7. AReformáció 500. évfordulóját hirdető emlékmű elkészítéséhez továbbra is hozzá lehet járulni és a Lelkészi Hivatalban lehet befizetni az erre szánt adományt.
  8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben Imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövő vasárnapi (március 19.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Oláh István

Vad Zsigmond

Molnár Szabolcs

Márk 9, 1-13

Mk 9,1-13

Ez 18,21-32

Márk 9, 5-7

Mk 9,7-8

Ef 4,17-25

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.