Rendszerüzenet

Mk 6,51-56

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél, ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban.
Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét érinthessék; és akik csak megérintették, meggyógyultak.”
(Mk 6,51;56)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 65,4-5

3.    Főének: 300,1-4

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mk 6,45-56                                                    Gonda Lászlóné presbiter

6.    Imádság                                                                         Sipos Jolán Mária presbiter

7.    Igehirdetés előtti ének: 226,1;3

8.    Igehirdetés: Mk 6,51;56                                        Molnár Szabolcs ifj. lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 394,2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Konfirmáció előtti ének: 463, 1

12. Felnőtt-keresztelés és – konfirmáció                                  Oláh István lelkipásztor

13. Köszöntés                                                                        Dr. Virágh Pál főgondnok

14. Hirdetések

15. Záró ének: 450,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.