Rendszerüzenet

Kőszikla bibliakör

„Az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok.” (Jn 15,12-14)

 

Jézus szavait idézve, szeretném bemutatni a Kőszikla bibliakört, mert talán ez az ige jellemez bennünket leginkább. Ennek a parancsnak engedelmeskedve, az egymás iránti Szeretet tart össze bennünket. Ez a szeretet természetesen az Isten iránti szeretetből született és abból is táplálkozik. Mindannyian mások vagyunk, azonban mindannyian Jézus barátainak tartjuk magunkat, és ez a barátság tesz minket egymás barátaivá, sőt lelki társaivá is.

 

2009-ben kerültem be a Kősziklába, és az egykori tagok közül már csak én maradtam meg. Az akkori csoport 4-5 főből állt. Volt, akit a munkája szólított más városba, mások családot alapítottak, és szülőkké válva szakadtak ki a csoportból. Amikor láthatóvá vált a Kőszikla megfogyatkozása, lelkészünkkel eldöntöttük, hogy imádkozni és böjtölni fogunk azért, hogy küldjön Isten új tagokat hozzánk. Imánk meghallgatatott, és egy éven belül annyira megnőtt a csoport létszáma, hogy már nem is tudott több embert fogadni. Természetesen voltak olyanok, akik csak átmenetileg tartoztak hozzánk.

 

Minden ember, és minden közösség életében vannak mélypontok. Így természetesen a mi életünkben is voltak. Azonban Istennek legyen hála azért, hogy mi mindannyiszor megerősödve jöttünk ki ezekből. Mi, akik hétről hétre összegyűlünk az Ige körül, és közösen gondolkozunk és beszélgetünk Isten életünkre vonatkozó dolgairól, sokat gazdagodunk egymás hite által. Mindig örömmel várjuk a csütörtök estéket, és kicsit ünneplőbe is öltöztetjük a szívünket előtte, mert nem csak Istennel jó találkoznunk, hanem egymással is.

 

Olyannyira összetartozunk már, hogy többnyire napi kapcsolatban vagyunk egymással. Így a hétköznapokban is érezzük egymás szeretetét, és támogatását. Megosztjuk egymással terheinket és örömeinket egyaránt. Imádsággal támogatjuk egymást, de ha szükséges tettekkel is egymás segítségére sietünk. És ha ez eddig nem derült volna ki, nagyon sok vicces és derűs pillanatot is köszönhetünk egymásnak. Vannak olyan szavaink, és mondataink, amit csak mi értünk, vannak közös emlékeink és titkaink is. És bízunk benne, hogy van közös jövőnk, amiben sok kis csodát megélhetünk még egymással, Isten jelenlétében. Az elmúlt évek során nagyon sok mindent kaptunk Istentől és egymástól, amiért hálásak lehetünk. Többek között hogy valóságként tapasztalhattuk meg a 133. zsoltár sorait: „mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!"

 

Szeretettel köszönt a kősziklások nevében:

Kiss Csilla

Nincsenek megjeleníthető események.