Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. Április 2.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus pedig így válaszolt nekik: Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon János keresztsége mennyből való volt-e vagy emberektől? Válaszoljatok nekem! Azok pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt: emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki úgy gondolta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak: Nem tudjuk. Jézus pedig ezt mondta nekik: Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket.” (Mk 11,27-33)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Püski Gábor exmittált teológus hallgató

2.    Fennálló ének: 161, 1;4

3.    Főének: 488, 1-4

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Ézs 61.

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 135, 3

8.    Igehirdetés: Mk 11,27-33                                                               Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 300, 4

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 23, 1

12. Úrvacsora, ágendázik:                                                                 Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 484, 1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak nagyböjtben mindnyájunk
testi-lelki megújulásáért, valamint az Isten igéjének terjedéséért!

Május 13-án, szombaton lesz a VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorcas Kempingben. Regisztrálni április 2-tól lehet gyülekezetünk weboldalán és a Lelkészi Hivatalban.

 

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adományozta az Úrasztalára.

Szombaton Kuritár Sára gyermek részesült,
istentisztelet után Szász Lili Anna gyermek részesül a keresztség sákramentumában.

Április 2-án 14 órakor Turcsányiné Nagy Magdolna emlékét fogja hirdetni a Rákóczi Harang.

Az elmúlt héten eltemettük
Szakállas Mártonné (Gurzó Ilona) 86 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)

 1. Április 3-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Április 5-én, szerdán délelőtt az Édesanya-gyermek klubban Váradi Erika logopédus tart előadást „Nicsak ki beszél” – Beszédfejlődés címmel.
 3. Április 6-án, csütörtökön 16 órától konfirmációi bizonyságtétel lesz az Immánuel Otthonban.
 4. Április 8-án, szombaton 15 órától és 18 órától konfirmációi bizonyságtétel (vizsga) lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
 5. Április 8-án 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
 6. Április 9-én, vasárnap 18 órakor „Dominica Palmarum”, virágvasárnapi zenés istentisztelet lesz a Debrecen Helyőrségi Zenekar közreműködésével.
 7. Április 10-én fél 12-kor harangszentelési ünnepség lesz a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében (Debrecen, Péterfia u. 40.).
 8. Értem történt!Rendhagyó nagyheti elcsendesedés az Ige körül.
  Várjuk az elcsendesedni vágyókat április 11-én, 18 órakor a Nagytemplom imatermébe.
  Az alkalmat Dr. Hodossy-Takács Előd, egyetemi docens vezeti.
 9. Április 14-én, nagypénteken 18 órától Passiós istentisztelet lesz a Nagytemplomban.
 10. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai Árpád-kori templomromnál. Április 16-án, vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a fancsikai templomromhoz. Indulás: 04:45. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő: április 10. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti reggelire hívjuk a testvéreket fél 7-től a Gyülekezeti Terembe.
 11. Április 29-én, szombaton 18 órakor jótékonysági hangverseny lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. A koncert előadói: a Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar, és Sárközi Xénia operaénekes. Vezényel: Balogh József karnagy. A koncert bevételével az Immánuel Otthon FECSKE Szolgálatának működését támogatják. Támogatójegyet istentisztelet után a templom bejáratánál, vagy hétköznapokon a Lelkészi Hivatalban és a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban vásárolhatnak.
 12. A „Hirdesd az Igét!” program következő alkalma április 8-án 10 órai kezdettel lesz a Balmazújvárosi Református Egyházközségben. A Kistérségi találkozó témája: Reformátori Alapok: Teokrácia- Krisztokrácia
 13. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Virágvasárnap (április 9.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Lucski Márta

Vad Zsigmond

Sajtos Szilárd

Lk 19,28-38

Lk 19,28-44

 

Lk 19,28-34

 

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.