Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. ÁPRILIS 9.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ha pedig valaki megkérdezi tőletek: Miért oldjátok el? – mondjátok ezt:
Az Úrnak van szüksége rá.
Amikor közelebb ért, és meglátta a várost, megsiratta...” (Lk 19,31;41)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                             Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 162,1-2

3.   Gyermekek virágvasárnapi műsora

4.   Főének: 370,1-3

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: Lk 19,28-44                                                   Dykema Zsófia konfirmandus

7.   Imádság                                                                                Győri Zsófia konfirmandus

8.   Igehirdetés előtti ének: 345,1

9.   Igehirdetés: Lk 19,31;41                                         Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 235,5

11. Imádság, Úri ima

12. Konfirmáció előtti ének: 463,1

13. Keresztelés és konfirmáció                                  Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

14. Köszöntés                                                                       Dr. Debreczeni Lajos gondnok

15. Áldás

16. Hirdetések

17. Záró ének: 261,1-4

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

Kérjük Testvéreinket, hogy imádkozzanak a konfirmáló fiatalok lelki, hitbeli növekedéséért és húsvét ünnepének áldásaiért!

Május 13-án, szombaton lesz
a VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap a Dorcas Kempingben.
Regisztrálni istentisztelet után, a gyülekezetünk weboldalán
és a Lelkészi Hivatalban lehet.

 

HIRDETÉSEK

A Rákóczi-harang április 5-én du. 1 órakor halálának 5. évfordulóján

Tarpai Kálmánné (Balogh Piroska)

és április 8-án du. fél 1-kor Sarkadi István emlékét hirdette.

Az elmúlt héten eltemettük
Sütő Bálint József 68 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Nagy József és Muszka Gabriella

 1. Április 10-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Ma 18 órakor „Dominica Palmarum” címmel virágvasárnapi zenés istentisztelet lesz a Debrecen Helyőrségi Zenekar közreműködésével.
 3. Április 10-én fél 12-kor harangszentelési ünnepség lesz a „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedőjében (Debrecen, Péterfia u. 40.).
 4. Értem történt!Rendhagyó nagyheti elcsendesedés az Ige körül.
  Várjuk az elcsendesedni vágyókat április 11-én, 18 órakor a Nagytemplom imatermébe.
  Az alkalmat Dr. Hodossy-Takács Előd, egyetemi docens vezeti.
 5. Április 14-én, nagypénteken 18 órától Passiós istentisztelet lesz a Nagytemplomban.
 6. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai Árpád-kori templomromnál. Április 16-án, vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a fancsikai templomromhoz. Indulás: 04:45. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő: április 10. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti reggelire hívjuk a testvéreket
  fél 7-től a Gyülekezeti Terembe.
 7. Április 29-én, szombaton 18 órakor jótékonysági hangverseny lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében. A koncert előadói: a Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar, és Sárközi Xénia operaénekes. Vezényel: Balogh József karnagy. A koncert bevételével az Immánuel Otthon FECSKE Szolgálatának működését támogatják. Támogatójegyet istentisztelet után a templom bejáratánál, vagy hétköznapokon a Lelkészi Hivatalban és a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban vásárolhatnak.
 8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

 

Április 13. Nagycsütörtök

18.00      Dr. Fekete Károly (úrvacsora)

 

Április 14. Nagypéntek

  8.00      Nagyné Török Csilla

10.00      Vad Zsigmond

18.00     Passió

 

Április 15. Nagyszombat

18.00      Lucski Márta

Április 16. Húsvét I. napja

  8.00      Vad Zsigmond (úrvacsora)

10.00      Oláh István (úrvacsora)

18.00      Tóth Dorottya Tünde

 

Április 17. Húsvét II. napja

  8.00      Molnár Szabolcs

10.00      Dr. Fekete Károly

18.00      Káposztás Gábor

 

Nincsenek megjeleníthető események.