Rendszerüzenet

BIBLIAKÖRI VÁZLAT - 2017. Május 21.

- - - A szavak ereje: Gyógyító és pusztító szavak - - -

 

Olvasmány: Jak 3,2-12

Mert sokat vétkezünk mindnyájan: de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme, a hajókat, bármilyen nagyok, és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat: a nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelídíthető: meg is szelídíti az ember; a nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket: ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót, és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet.

 

Alapige: Ef 4,29

Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.

 

Bevezetés:

A lelki érettség egyik mércéje a hívő ember beszéde. Jakab fontosnak tartja a gondolatok feletti uralkodást, amely megnyilvánul a beszédben. A beszéd az értelemhez kötődik, ezért a kedves beszédhez bölcs forrás szükséges. Nélkülözhetetlen a beszéd feletti uralkodás és a gondolkodás rendben tartása.

Jakab arról beszél, hogy amilyen zavarók azok az emberek, akiknek van hitük, de nincsenek cselekedeteik, éppen olyanok azok a keresztyének, akik szavakkal helyettesítik a tetteket. Az embernek uralkodnia kell a nyelven, mert bár az kicsi, mégis van hatalma és túlságosan is hajlamos az elferdítésre és a beszennyezésre.

Az efezusi levélből idézett mondat teljesen egyértelműen, köntörfalazás nélkül, a szavak teremtő (jelen esetben közösséget teremtő) és bomlasztó erejéről beszél. A beszéd célja mindig építő legyen, és ne adjunk esélyt a szavaknak arra, hogy rossz dolgok forrásai legyenek.

 

Gondolatok az igéről:

Az ember szemszögéből nézve:

A beszéd leginkább kommunikációs eszköz, amellyel gondolatokat adunk át másoknak. Alkalmas arra, hogy tanítsunk, érzelmeket és gondolatokat fejezzünk ki velük, dicsérjünk vagy büntessünk, áldjunk vagy átkozzunk vele. Tapasztalataink szerint szavaink több negatívumot hordoznak, mint pozitívumot. Ezért fontos odafigyelni arra, hogy mi jön ki a szánkból, mert Jézus arra tanít, hogy az tesz bennünket tisztátalanná, ami kijön a szánkból, és nem az, ami bemegy azon.

 

Az embereket a beszédükről is fel lehet ismerni, sőt egymást jól ismerő emberek az írott szöveg alapján is tudják, hogy az kitől származik. Szavaink alapján azonosíthatók vagyunk. Amikor két ember először találkozik, az első benyomásokat egymásról a látás alapján szerzik meg, de a mélyebbeket a beszéd alapján kialakított kép határozza meg.

 

Isten szemszögéből nézve:

Induljunk ki abból, hogy a szavak teremtő erővel bírnak. Isten a teremtést a szó erejével végezte el. „Legyen világosság”. A bibliai leírások Istennek a természetbe, történelembe való beavatkozásáról minden esetben arról tudósítanak, hogy Isten megszólal. Így volt ez az ószövetségi események során, és akkor is, amikor Jézus betegeket gyógyított, tanított, vagy halottakat támasztott fel (három ilyen esetről ír az Újszövetség). A szavak tehát nagy jelentőségűek. Azonban nem csak teremtő, hanem pusztító erővel is bírnak, ahogyan arra az Jézus démonokat kiűző történeteiben is számos példát találunk.

 

Kérdések:

  • Vannak olyan emlékezetes, értékes mondatok (Bibliából, filmekből, regényekből, versekből, családtagoktól, barátoktól), amelyeket egy életre megjegyeztél? Hogy hangzanak ezek? Beszélgessetek erről!
  • Bántottak / bántottál már meg Téged / valakit szavakkal visszafordíthatatlanul? Idézd fel ezt az esetet!
  • Ha a szavaiddal teremthetnél, mit teremtenél? Miért azt?

 

Feladat:

Alakítsatok ki párokat, és páronként beszélgessetek az elmúlt hetetekről legfeljebb 4-5 percben. Dicsérjétek meg egymást olyan dolgokban, amelyről társatok nem fedezte fel, hogy milyen értékesen cselekedett.

Nincsenek megjeleníthető események.