Rendszerüzenet

BIBLIAKÖRI VÁZLAT - 2017. Június 18.

Bibliaköri vázlat

Téma: Hálaáldozat – Szolgálat mások felé

Igehirdetés időpontja: 2017. június 18., 18 óra

 

Olvasmány: Mt 25,31-46

„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre! Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

 

Alapige: Jak 2,17

„Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.”

 

Beszélgetésindító kérdések:

  • Mi tud megindítani a másikért való cselekvésre?
  • Tudsz másért cselekedni, ha a másik nem cselekszik érted?
  • Mi motivál abban, hogy másokért cselekedj?
  • Mit jelent befogadni valakit? Milyen szintjei vannak ennek?
  • Magadért vagy másért cselekedsz könnyebben? Miért?
  • Együtt tenni másokért könnyebb, vagy nehezebb, mint egyedül?
  • Szoktál visszajelzést kapni, ha másokért cselekszel?
  • Mi egyszerűbb: tenni vagy hinni?
  • Hit nélkül lehet jót cselekedni másokkal?
Nincsenek megjeleníthető események.