Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. JÚNIUS 18.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„A hét első napján pedig, amikor összegyűltünk, hogy megtörjük a kenyeret, Pál tanította őket, és mivel másnap már el akart utazni, a tanítást egészen éjfélig meghosszabbította. Sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol együtt voltunk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, mivel Pál sokáig tanított, és az álomtól elnehezülve leesett a harmadik emeletről, úgyhogy holtan szedték fel. Pál lement, ráborult, átölelte, és ezt mondta: Ne zajongjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret, evett, és még sokáig, egészen virradatig beszélt hozzájuk, majd útnak indult. A fiút pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak.”
(ApCsel 20,7-12)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                              Oláh István lelkipásztor                                 

2.   Fennálló ének: 329,2

3.   Keresztelés

4.   Főének: 256,1-2;4-5;7

5.   Előfohász                                                        Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor

6.   Igeolvasás: ApCsel 20,1-6

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 173

9.   Igehirdetés: ApCsel 20,7-12                                               Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 455,7

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Immánuel Otthon és Iskola tanévzáró                                    Győri Zsófia igazgató

14. Záró ének: 254,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak

a Nyári Gyülekezeti Táborunk áldásaiért!

HIRDETÉSEK


A mai napon Jávor Bella Lili, Vasas Ervin, Végh Zalán, Kósa Endre,
Bói Kristóf, Répási Gergely, Bugyik Lotti
és Maczkó Zsigmond
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük

Zabosné Molnár Erzsébet 67 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

(János 11,25)

Nyári Gyülekezeti Táborunk 2017. július 3-9. között lesz

Berekfürdőn a Megbékélés Házában.

Táborunk díja felnőtteknek 32.000 Ft, 2-18 éves korig 21.000 Ft,

18 év feletti nappali tagozatos diákok számára 23.000 Ft.

Jelentkezni a weboldalunkon, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet.
Jelentkezési határidő: 2017. június 20. (kedd).

  1. Június 19-én, hétfőn 18 órától a Bibliaiskola és a Középkorúak+ bibliakör évzáró alkalma lesz a Leány utcán.
  2. Június 24-én, szombaton 10 órától a Nagytemplomban kezdődik a Magyar Református Egyház Zsinatának ünnepi ülése. Délután fél 3-tól pedig Debrecen Főterén úrvacsorás istentisztelet keretében adunk hálát Isten több évszázadot átölelő kegyelméért és megtartó szeretetéért, amely alkalomra a testvéreket is hívjuk!
  3. Június 24-én, szombaton 10 és 16 óra között tartja a Tiszántúli Református Egyházkerületi Nőszövetség a XXIV. Egyházkerületi Konferenciáját a Kistemplomban.
  4. Június 24-én, szombaton 18 órától Múzeumok éjszakája lesz a Nagytemplomba, ahova színes programokkal várjuk az érdeklődőket.
  5. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja:
    szeptember 9, szombat.
  6. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
  7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,

vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.