Rendszerüzenet

BIBLIAKÖRI VÁZLAT - 2017. Június 25.

Téma: Hálaáldozat – Adakozás
Igehirdetés időpontja: 2017. június 25., 18 óra

Olvasmány: Lukács 20, 20-26
Alapige: 2 Kor 9, 6-15

Kortörténeti segédlet:

Pál apostol gyűjtést hirdet a Jeruzsálemi szegények támogatásra. A Korinthusi gyülekeztet adakozásra hívja. Fontos számára, hogy közösséget vállaljanak egymással a keresztyének ilyen formában is. Szenvedélyesen ecseteli az adakozás fontosságát miközben felhívja a figyelmet Isten határtalan forrásaira. Akik nagylelkűen, önkéntesen adakoznak azok szintúgy adományokban fognak részesedni.

Persze van egyfajta bizonytalanság a Jeruzsálemi zsidó-keresztyénekben azzal kapcsolatban, hogy a pogány-keresztyének majd adakozni fognak számukra. Pál nagyon bízik abban, hogy ennek az adakozásnak a sikere fogja szolgálni a zsidó és pogány keresztyének közeledését egymáshoz.

Pál elmondja, hogy mi az alap motivációja az adakozásnak (15v.): Az Isten felsorolhatatlan (kimondhatatlan) sok ajándéka, amivel bennünket megörvendeztet, ami a mi üdvösségünk, kegyelem, bűnbocsánat….

Beszélgetésindító kérdések:

 • A ma élő embereket a legjobban a pénz kérdés foglalkoztatja. Miért lett a mai társadalom pénzközpontú. Beszélgessünk az okokról.
 • Mire költi az ember a pénzét? Mire használja az ember a pénzét? Mit tapasztalunk ezzel kapcsolatban? Van-e olyan, hogy feleslegesen kidobott pénz, amit értelmetlenül költöttünk el?
 • A Bibliában található a mondás: Nagyobb boldogság adni, mint kapni. (ApCsel 20,35) Mit jelent ez a mondat? Ma e szerint élünk?
  (Isten ad nekünk mindent, semmit nem hozunk és semmit nem viszünk ki ebből a világból, amink van azt Tőle kaptuk.)
 • A gyülekezetben megszokott az adakozás, tudjuk-e, hogy mi ennek az oka? (Válasz: Mi mindannyian megajándékozott emberek vagyunk Isten által, ezért az ember hálás. Az ember, aki meghallotta az evangéliumot adni akar (pl. Zákeus). Aki átéli Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát, az képes áldozatot hozni, ami abban is megnyilvánul, hogy adakozik válaszol Isten legnagyobb adományára.) (Az adakozás tehát istentisztelet. Nemcsak liturgiai értelemben az! Az, amit adok, és az, ahogyan adom része az Isten iránti hálaadásomnak. Tartozom Istennek. Ezért a tartozásért jót állni nem tudok, de életvitelemmel, imádságommal, az igére történő odafigyeléssel, annak megélésével, így az adakozással is hálámat fejezem ki.)
 • Mi a jelentősége a tízednek?
  (Már a kezdetektől kifejezésre juttatta a választott nép abbéli elismerését, hogy a Föld az Úré. Ezért a föld termésének tizede természetes módon „tartozott” az Úrhoz.)
 • Milyen egyházi adományok vannak? (perselyes adomány, egyházfenntartói járulék, Isten dicsőségére (hála adomány), céladomány (pl. úrvacsorai jegyekre, hajléktalan étkeztetésre, felújításra stb.) )
 • Mire költi az egyház az adományokat? (működési költségek, támogatások, programokra stb.)
Nincsenek megjeleníthető események.