Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. JÚNIUS 25.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó, Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű: reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt hirtelen semmivé leszünk, ha magad elé állítod bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod? Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!” (Zsolt 90,1-12)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Orgonajáték (J. S. Bach: Esz-dúr prelúdium)                                        Rob Frazier orgonista karnagy

2.    Apostoli köszöntés                                                                          Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

3.    Fennálló ének: 24,1

4.    Keresztelés

5.    Főének: 90,1;7-9

6.    Köszöntés, előfohász                                                                 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

7.    Igeolvasás: Zsolt 90                                                                                     Dr. Sipka Sándor presbiter

8.    Imádság                                                                                     Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.    Igehirdetés előtti ének: 241,1

10.  Igehirdetés: Zsolt 90,1-12                                                               Csomós József püspök-lelkipásztor

11.  Igehirdetés utáni ének: 425,1

12.  Imádság, Úri ima, Áldás

13.  Gyülekezeti ének: 370,1

14.  A választási bizottság tagjainak fogadalomtétele                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

15.  A presbiter választás menetének ismertetése                                                Dr. Hodossy-Takács Előd

16.  Ének (A. T. Williams: Come, Thou Fount of Every Blessing)
                                                                                Laura Lynne Frazier, zongorán kíséri Rob Frazier

17.  Hirdetések                                                                                       Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

18.  Záró ének: 225,1-8

19.  Orgonajáték (J. S. Bach: Esz-dúr fúga)                                                 Rob Frazier orgonista karnagy

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak

a Nyári Gyülekezeti Táborunk áldásaiért!

HIRDETÉSEK


A mai napon Noah Moearscdauher
gyermek részesült a keresztség sákramentumában.

A Rákóczi-harang:

- június 21-én délelőtt 11 órakor Gulyás Gáborné (Fiák Jolán) emlékét hirdette, halálának 10. évfordulóján,

- június 23-án délután 3 órakor Kaszás Istvánné (Kovács Irén) emlékét hirdette.

Az elmúlt héten eltemettük Nagy Lajos 79 évet élt,
Geréb Jenő Sándorné (Botos Irén) 61 évet élt
és Dr. Kopcsa József 85 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

(János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Floris Jacobs és Balogh Cecília,
Nagy Attila
és Montvai Bernadett.

  1. Az egyházmegyei közgyűlés határozata alapján a mai napi perselypénzzel a kismarjai gyülekezetet támogatjuk az egyházmegye többi gyülekezetével együtt.
  2. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja:
    szeptember 9, szombat.
  3. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
  4. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,

vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

 

Jövőhét vasárnap (július 2.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Oláh István

Vad Zsigmond

Nagyné Török Csilla

ApCsel 24,10-21

ApCsel 24,10-21

Zsolt 28.

ApCsel 24,22-26

ApCsel 24,15-21b

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.