Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. JÚLIUS 2.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Azt remélem Istentől, hogy lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt.”

„A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek.”

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.”
(ApCsel 24,15-16;21b; Jn 11,25)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                              Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 66,1

3.   Főének: Új szívet adj

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: ApCsel 24,1-21

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 165,1;6

8.   Igehirdetés: ApCsel 24,15-16;21b; Jn 11,25
                                                                           
Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 479,1-2

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1

12. Úrvacsora, ágendázik:                                              Káposztás Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 458-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 398,1-5

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak

a Nyári Gyülekezeti Táborunk áldásaiért!

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adta az úrasztalára.
A mai istentiszteleten kerül először az úrasztalára a Nagytemplom bora.


A mai napon Varga Zsófia Ilka és Kerepesi Izabell

gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Isten iránti hálával hirdetjük, hogy június 23-án megszületett

Barcza János és Barczáné Bertók Ágnes Julianna negyedik gyermeke,

Barcza Rebeka.

Isten áldása kísérje az egész család életét!

A Rákóczi-harang:

- július 1-jén délután negyed 6-kor Tréfás György emlékét hirdette, halálának 1. évfordulóján.

Az elmúlt héten eltemettük Koleszár Sándor 86 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”

(János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Belá Vince Pál és Beláné Szekeres Éva,
Bogdán Attila
és Szabó Melinda,

Scholtz Ádám és Nagy Andrea,

Dr. Kovács Lajos és Bóbi Beáta.

  1. Július 11-én, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
  2. Július 18-án (kedden) 19 órától az amerikai Pacific Boychoir Academy Grammy-díjas fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvétel szükséges, melyeket az istentisztelet után a jegypénztárnál, valamint a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a Kölcsey Központban és a Tourinform Jegyirodában is lehet igényelni.
  3. Az augusztus 20-i 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában tartjuk.
  4. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja:
    szeptember 9. (szombat)
  5. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
  6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,

vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

 

Jövőhét vasárnap (július 9.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Nagyné Török Csilla

Dr. Jerry Pillay

Lucski Márta

ApCsel 26,13-23

Református Egyházak

Jób 27,11-23

ApCsel 26,18

Világközösségének elnöke

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.