Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. JÚLIUS 16.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki: Megtaláltuk a Messiást – ami azt jelenti: Felkent.
Odavitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia:
téged Kéfásnak fognak hívni – ami azt jelenti: Kőszikla.”
(János 1,41-42)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                   Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 25,1

3.   Keresztelés

4.   Főének: 299,1-5

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: János 1,35-42

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 445,1

9.   Igehirdetés: János 1,41-42                                          Alan Reid lelkipásztor

                                                     Tolmácsol: Szabadi István gyülekezeti tag

10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                                               Oláh István lelkipásztor

13. A táborban résztvevő fiatalok éneke

14. Záró ének: 397,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Fülöp Emese, Kappel Nolen, Horváth Catherine, Rása Botond,
Komjáthy Veronika
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Isten iránti hálával hirdetjük, hogy július 12-én megszületett

Dr. Kiss Sándor Imre és Dr. Bácskai Emese
gyülekezeti tagjaink harmadik gyermeke, Kiss Gyöngyvér Hajnal.

Isten áldása kísérje az egész család életét!

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Vincze Zoltán és Veres Bettina,

Dr. Ráduly Zsolt és Dr. Helmeczi Nóra
Hunyadi Péter
és Kiss Kinga.

Az elmúlt héten eltemettük Varga Jánosné (Boros Sára) 96 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

- július 14-én délután 3-kor Puskás Lajos emlékét hirdette, halálának 17. évfordulóján,

- az istentisztelet után Stróbl Antal emlékét fogja hirdetni, halálának 10. évfordulóján.

  1. Július 18-án, kedden 19 órától az amerikai Pacific Boychoir Academy Grammy-díjas fiúkórusának hangversenye lesz a Nagytemplomban. A belépés ingyenes, de előzetes karszalag átvétel szükséges, melyeket az istentisztelet után a jegypénztárnál, valamint a Lelkészi Hivatalban, a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a Kölcsey Központban és a Tourinform Jegyirodában is lehet igényelni.
  2. Július 23-án, vasárnap a 10 órás istentiszteleten kerül bemutatásra Mészáros Mihály: Mégis király című zeneműve, amely Pécsi Tamás presbiter testvérünk versének komolyzenei feldolgozása.
  3. Augusztus 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában A 8 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat a Gyülekezeti teremben tartjuk.
  4. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat)
  5. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
  6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövő hét vasárnap (július 23.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Molnár Szabolcs

Dr. Fekete Károly

Káposztás Gábor

Jób 36,26-33

Mt 6,25-34

Zsolt 126.

Jób 36,26

Zsolt 139,1-12

Mt 6,33

 

Nincsenek megjeleníthető események.