Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. JÚLIUS 23.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A karmesternek: Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság: a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság.”
(Zsolt 139,1-12)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                      Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 139,1

3.    Főének: 265,1-7

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mt 6,25-34

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 272,1

8.    Igehirdetés: Zsolt 139,1-12                                       Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor                                          

9.    Igehirdetés utáni ének: 272,4

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. A meghasadt fény című oratórium nyitányaként kerül bemutatásra
Mészáros Mihály: Mégis király című oratórikus darabja, mely zenemű Pécsi Samu azonos címet viselő versére lett komponálva                                   Csorba Gergő és Budai Bettina

13. Záró ének: 274,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Nagy Eliza Panna, Szabó Luna, Babai Sára, Szalárdi Hunor,
Szilágyi Léna, Bárándi Kristóf, Gáll-Babus Dániel,
Csisztu Dominik, Pápai Csenge Lili, Szabó Bence
gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Kiss Gergő és Dr. Danka Nóra.

Az elmúlt héten eltemettük Papp Dezső 75 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)

A Rákóczi-harang:

- július 19-én délután 1 órakor Kegyes István és családja emlékét hirdette.

  1. Július 29-én, szombaton 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
  2. Július 29-én, szombaton 10 órakor lesz a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó záró istentisztelete az Agrártudományi Campus területén. Erre az alkalomra minden debreceni gyülekezeti tagot különösen nagy szeretettel hívnak és várnak.
  3. Augusztus 20-án, vasárnap a 10 órakor kezdődő istentiszteletünket a Református Kollégium Oratóriumában A 8 órakor és a 18 órakor kezdődő istentiszteleti alkalmainkat a Gyülekezeti Teremben tartjuk.
  4. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap új időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat).
  5. Szeptember 16-án lesz a Templomok Éjszakája, amelynek keretében kerül bemutatásra Mészáros Mihály: A meghasadt fény című oratóriuma.
  6. A Lelkészi Hivatal nyitvatartása június 15. és szeptember 15. között: hétfőtől csütörtökig 10-16 óráig, pénteken 10-14 óráig.
  7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövő hét vasárnap (július 30.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Tóth Dorottya Tünde

Vad Zsigmond

Oláh István

Mt 22,34-40

Jób 42,1-17

Lk 19,1-10

Jn 13,31-35

Jób 42,1;4;6;10;12/a;17

Lk 19,8-9

Nincsenek megjeleníthető események.