Rendszerüzenet

1Kor 12,4, 7, 11

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. De mindezt egy és ugyanaz a Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja.”

(1Kor 12,4;7;11)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                               Fecske Csaba bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 151

3.   Főének: 395,1-3

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: 1Kor 12,1-12

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 155

8.   Igehirdetés: 1Kor 12,4;7;11                                          Oláh István lelkipásztor                                        

9.   Igehirdetés utáni ének: 214,10

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435

12. Úrvacsora, ágendázik                                         Káposztás Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 458-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 200

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

 

 

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.