Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. Augusztus 20.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok és galambok árusait meg az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret az én Atyám házából! Tanítványai visszaemlékeztek, hogy meg van írva:
„A te házad iránti féltő szeretet emészt engem.”
A zsidók pedig azt kérdezték tőle: Milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed?
Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.
Ezt mondták rá a zsidók: Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott.”
(Jn 2,13-22)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                         Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 480,4

3.   Főének: 162,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: 1Kor 3,11-23

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 165,6

8.   Igehirdetés: Jn 2,13-22                                Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor                                        

9.   Igehirdetés utáni ének: 376,3

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Himnusz

13. Záró ének: 392,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

 

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Juhász Lászlóné (Beregi Julianna) 83 évet élt,
Kassai Béláné (Nagy Margit) 79 évet élt
és Pap Lajosné (Kéki Katalin) 45 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Varga Imre és Kormos Nóra,
Szél László és Szabó Erzsébet Renáta,
Antal Csaba és Borsos Nóra.

Isten iránti hálával hirdetjük, hogy augusztus 15-én, kedden megszületett
Ignáth Tamás és Ignáthné Szikszai Edit gyülekezetünk tagjainak harmadik kislánya
Ignáth Eliza Veronika.

  1. Ma este a 18 órakor kezdődő istentiszteletet a Gyülekezeti Teremben tartjuk (Kálvin tér 17.).
  2. Augusztus 26-án, szombaton 7:30 és 11 óra között lesz a következő Egyháztáji vásár a Széchenyi kerti templom udvarán.
  3. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat). Kérjük a testvéreket, hogy regisztráljanak az istentisztelet után vagy a Lelkészi Hivatalban. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 4. (hétfő).
  4. Szeptember 23-án, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Budapestre, amelyen a Nemzeti Múzeumban található Igeidők című reformációs kiállítást, a Kálvin téri templomot és a Református Egyház Zsinati székházát tekintjük meg, valamint sétahajóról láthatjuk fővárosunk nevezetességeit. A kiránduláson ebédet is biztosítunk. A hozzájárulás összege 3.000 Ft/fő. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szeptember 9-ig.
  5. Idén ősszel ismegkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
  6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövő hét vasárnap (augusztus 27.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Nagyné Török Csilla
Jn 5,17-30
Jn 5,17

Vad Zsigmond
Jn 5,1-15
Jn 5,6b-7a

Oláh István
Jn 5,1-15
Jn 5,7-8

Nincsenek megjeleníthető események.