Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. AUGUSZTUS 27.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Akarsz-e meggyógyulni?
A beteg így válaszolt neki: Uram, nincs emberem…”
(Jn 2,13-22)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                                     Oláh István lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 329,2

3.   Keresztelés

4.   Főének: 226,1-4

5.   Előfohász                                                                             Dancsó Zoltán segédlelkész

6.   Igeolvasás: Jn 5,1-15

7.   Imádság                                                                                  Püski Gábor segédlelkész

8.   Igehirdetés előtti ének: 464,1;3

9.   Igehirdetés: Jn 5,6b-7a                                            Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                         

10. Igehirdetés utáni ének: 450,1-2

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 300,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

A nyári szünet után bibliaköreink az alábbiak szerint tartják első alkalmaikat:

BIBLIAISKOLA szeptember 11-én, hétfőn, 18 órától a Gyülekezeti Teremben;

KÖZÉPKORÚAK+ BIBLIAKÖR szeptember 2-án, szombaton, 18 órától a Gyülekezeti Teremben;

KŐSZIKLA BIBLIAKÖR szeptember 7-én, csütörtökön, 18 órától az Ifjúsági Központban;

ÁMEN BIBLIAKÖR szeptember 11-én, hétfőn, 18 órától az Ifjúsági Központban.

IFJÚSÁGI BIBLIAKÖRÖK szeptember 8-án, pénteken, 17 órától az Ifjúsági Központban.

 

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Puskás Zsófia, Ács Anna, Bibók Hanna Izabella, Gulyás Dávid,
Bartók Péter Balázs, Bartók Katinka Kinga, Kiss Luca
és Rása Lili gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

A Rákóczi-harang:

- az istentisztelet után Kövér László nyugalmazott lelkipásztor és felesége emlékét fogja hirdetni.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Lénárt Ferenc és Juhász Anna Éva,
Hutóczki Norbert és Kerekes Zsuzsanna,
Ónodi-Szűcs Zoltán és Tóth Ágnes Anna,
Baranyi István és Szabó Melinda.

  1. A Magyar Református Egyház Zsinatának döntése alapján a mai napi perselypénzt az Őrségi Egyházmegye javára ajánljuk fel, ahol augusztus 10-én a súlyos viharkárokban számtalan ház, középület és templom megrongálódott.
  2. Augusztus 28-án, hétfőn és augusztus 29-én, kedden a Lelkészi Hivatal zárva lesz.
  3. Szeptember 2-án, szombaton 17 órakor "30+"-osok Bibliaórája lesz az Ifjúsági központban.
  4. Szeptember 3-án, vasárnap Zenés áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen Karasszon Dezső orgonaművész szolgál.
  5. Szeptember 8-án, pénteken, 17 órától "Ifis Évkezdő Party" címmel szervezünk évadnyitó alkalmat gyülekezetünk fiataljai számára az Ifjúsági Központban.
  6. A VI. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap időpontja: 2017. szeptember 9. (szombat). Kérjük a testvéreket, hogy regisztráljanak az istentisztelet után vagy a Lelkészi Hivatalban. Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 4. (hétfő).
  7. Szeptember 16-án, szombaton lesz a Nyitott Templomok Napja, amelynek keretében kerül bemutatásra 20 órától Mészáros Mihály: A meghasadt fény kapujában című oratóriuma.
  8. Szeptember 23-án, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Budapestre, amelyen a Nemzeti Múzeumban található Igeidők című reformációs kiállítást, a Kálvin téri templomot és a Református Egyház Zsinati székházát tekintjük meg, valamint sétahajóról láthatjuk fővárosunk nevezetességeit. A kiránduláson ebédet is biztosítunk. A hozzájárulás összege 3.000 Ft/fő. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet szeptember 9-ig.
  9. Idén ősszel ismegkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
  10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövő hét vasárnap (szeptember 3.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Tóth Dorottya Tünde

Vad Zsigmond

Káposztás Gábor

Jn 6,41-51

Jn 8,1-11

Jn 2,1-12

Jn 6,47-51

Jn 8,11/b

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.