Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. SZEPTEMBER 10.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Nóénak ez a története: Nóé igaz ember volt, feddhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Nóé. Nóé három fiút nemzett: Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig egyre romlottabb lett az Isten színe előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, mennyire megromlott a föld, mert minden ember rossz útra tért a földön. Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Elhatároztam, hogy véget vetek minden élőlénynek, mert megtelt erőszakossággal miattuk a föld. Elpusztítom hát őket a földdel együtt.”
(1Móz 6,9-13)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 151

3.   Keresztelés

4.   Főének: 164,1-3

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: 2Tim 3,1-5;14-17                                   Juhász László presbiter

7.   Imádság                                                      Szentesiné Kiss Piroska presbiter

8.   Igehirdetés előtti ének: 209,1

9.   Igehirdetés: 1Móz 6,9-13                        
                  Veress Róbert Gyula
görgényi egyházmegye lelkészi főjegyzője                                         

10. Igehirdetés utáni ének: 165,6

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                              Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Záró ének: 274,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,

imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

 

HIRDETÉSEK

A "Reménysugár" Hajléktalanok Nappali Melegedőjének lélekharangja az elmúlt héten Nagy Béla emlékére szólalt meg.

A mai napon Papp Tamás Gergő, Siteri Sándor Dániel, Kalmár Milán,
Papp Viktória Flóra, Fekete Anna Lilla
és Molnár Sára gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Nagy Péter Attila és Dr. Szentmiklóssy-Szabó Boglárka Nóra,
Györfi Tamás és Csorba Réka,
Szentpéteri Zsolt és Nagy Veronika.

Alpha kurzus indul gyülekezetünkben, ahol keresztyén hitünk legfontosabb kérdéseiről beszélgethetünk, közösséget élhetünk meg, és ahová rokonainkat és ismerőseinket is bátran hívhatjuk, hogy megismerjék Krisztust.
A 12 hetes kurzus kezdő alkalmát október 3-án (kedden) 17:30 és 19:30 között tartjuk a Leány utca 2. szám alatt.

  1. Szeptember 16-án, szombaton, 18 órakor a Középkorúak+ bibliakör alkalmát tartjuk a Gyülekezeti Teremben.
  2. Szeptember 16-án, szombaton lesz a Nyitott Templomok Napja, amelynek keretében kerül bemutatásra 20 órától Mészáros Mihály: A meghasadt fény kapujában című oratóriuma.
  3. Szeptember 17-én, vasárnap 10 órától hittanos tanévnyitó lesz a Nagytemplomban az istentiszteleten.
  4. Idén ősszelis megkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket regisztrálják be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban. A beiratkozás 2017. szeptember 30-án, 10 órától lesz a Nagytemplomban.
  5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Jövő hét vasárnap (szeptember 17.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Molnár Szabolcs

Oláh István

Tóth Dorottya Tünde

Jn 9,1-11

Jn 9,1-12

Jn 17,11-19

Jn 9,11

Jn 9,2-5

Jn 17,20-23

 

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.