Rendszerüzenet

BIBLIAKÖRI VÁZLAT - 2017. SZEPTEMBER 24.

  1. 09. 24 – 18:00 – Bibliaköri vázlat az istentisztelet témájához

 

A személyes misszió (hívogatás) megélése

 

Lekció: Jn 1,35-46

Textus: Jn 1,45-46

 

„Fülöp találkozott Nátánaéllel, és így szólt hozzá: Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a próféták is írtak: a názáreti Jézust, József fiát. Származhat-e valami jó Názáretből? – kérdezte tőle Nátánaél. Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg!”

 

A történet Jézus első tanítványainak elhívását mutatja be. A tanítványok elhívása hatalmas láncreakciót indít be és ebbe a láncolatba tartozunk mi is. A tanítványok személyesen adják át egymásnak a hatalmas hírt: „Megtaláltuk a Messiást!” Gyönyörű példájaként mások személyesen történő elhívásának.

„Jézushoz csatlakozni és utána menni – ezzel a mozzanattal kezdődik el Krisztus követése.”[1]
Keresztyén emberként erre az útra kell meghívnunk minél többeket. Tekintettünk már úgy magunkra, mint Isten munkatársai? Hiszen amikor meghívunk valakit az istentiszteletre, valamilyen gyülekezeti rétegalkalomra stb., akkor így viselkedünk.

Fülöp és Nátánaél rövid párbeszédében az alábbi kulcsmozzanatokat vehetjük észre: rátalálás, tanúságtétel és elhívás.[2] Ezek lennének a sikeres hívogatás alapjai?

 

Kérdések a beszélgetéshez:

Miért kell/Kell-e személyesen hívogatnom másokat?

Mi lehet a célom a hívogatással? (azonnal meggyőzni az elhívott embert vagy csak elindítani a Krisztussal való találkozás útján?)

Ebből adódik a fontos kérdés: Mi a helyes módja a személyes missziónak? Hogyan hívogassak?

Kit hívjak/hívhatok el?

Tanulható-e a hívogatás?

Én hogyan/miért hívnék meg másokat?

 

[1] János evangéliumának magyarázata in: Jubileumi Kommentár

[2] Benedikt Schwank: János

Nincsenek megjeleníthető események.