Rendszerüzenet

Október a Reformáció Hónapja - Megnyitó istentisztelet és további programok

Október a Reformáció hónapja 2017.

„…változzatok meg értelmetek megújulásával…”  (Róm 12,2)

 

Központi rendezvények programtervezete

 

 Megnyitó Ünnepség

Október 1-én, vasárnap18 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban

Zenés istentisztelet, a templom előtt szolgál a

Egressy Béni Református Művészeti Középiskola

Igét hirdet és köszöntőt mond

Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke.

A liturgiában részt vesz a református, evangélikus,

baptista, metodista és pünkösdi egyház egy-egy főpásztora.

 Református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi gyülekezeti kórusok

szolgálnak a zenés istentiszteleten.

 

 Területi Női Találkozó

Október 7, szombat 10:00-15:00 óra Kecskemét, Evangélikus templom

 (6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.)

Fő téma: Reformáció és megújulás. Szüntelen változás.

Nyitó igehirdetés: B. Pintér Márta, az Ökumenikus Tanács Női Bizottságának elnöke.

Köszöntő: Dr. Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára.

Előadó: Dr. Horváth Erzsébet, a KRE Hittudományi karának tanszékvezetője.

Előadás címe: „Nők a reformátorok körül”.

Semper reformanda - fórumbeszélgetés az ökumené jegyében:

Dr. Perintfalvi Rita katolikus teológus, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének elnöke

Záró úrvacsorai istentisztelet: vendégfogadó egyházközségek lelkészeinek szolgálatával.

 

 Dabasi Ökumenikus Missziói Nap

Október 8-án, vasárnap 17 órakor az Alsódabasi Református templomban

(2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 8. sz.)

a reformáció hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet

Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, MEÖT alelnöke.

A tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.

 

 

Reformációi Istentisztelet

Október 29-én, vasárnap 17:00 órakor az

 Újpesti Baptista Gyülekezetben (1043 Budapest, Kassai u. 26.).

Igét hirdet Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke.

Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács

tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.

A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja.

 

 Reformációi Megemlékezés

Október 31-én, kedden 17:00 órakor Budapesten, a Reformációi Emlékparkban (Fasor)

Ünnepi beszéd elmondására

Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész,

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára kapott felkérést.

Imádságot Steinbach József az Ökumenikus Tanács elnöke mond.

Közreműködik egy fúvós zenekar.

A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.

Nincsenek megjeleníthető események.