Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. OKTÓBER 8.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony, mondom nektek: a szolga nem nagyobb az uránál, és a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek.”
(Jn 13,15-17)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                       Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 90,9

3.   Gyerekpercek                                                                      Oláh István lelkipásztor

4.   Főének: 313,1-7

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: Jn 13,3-17                                                        Dr. Nagy Alice presbiter

7.   Imádság                                                                                   Rácz Zoltán presbiter

8.   Igehirdetés előtti ének: 325,6

9.   Igehirdetés: Jn 13,15-17                              Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 355,4

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 396,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,

imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

Jövő hét vasárnap (október 15.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Püski Gábor

Oláh István

Dancsó Zoltán

Jn 15,9-17

Jn 15,9-17

Kol 3,18-25

Jn 15,16-17

Jn 15,16

Kol 3,18-21

 

 

 

HIRDETÉSEK


A mai napon Mező Hanna, Fazekas Attila és Kiss Anett
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Tóth József 90 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

- október 5-én délelőtt 11 órakor Szabó Magda írónő emlékét hirdette, születésének 100. évfordulója alkalmából.

Az II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban.
Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban.
Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő.
Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet.
A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet
hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.

Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással:
OTP Bank 11738008-20080437-00000000

Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor

  1. Október 9-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
  2. Október 10-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
  3. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban vagy itt, a templomban az Imaterem előtt. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
  4. Amennyiben tudunk olyanról, aki mozgásában akadályoztatva van és az istentiszteletre személyesen nem tud eljönni közénk, és személyes igénye van arra, hogy a gyülekezet diakónusa egy testvéri beszélgetésre, közös imádságra őt lakásában felkeresse, kérjük ezt az igényt jelezzék felénk a lelkészi hivatal elérhetőségein vagy Vaszil Dóra diakónusnál (telefonszáma: +36303322541).
  5. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
  6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.