Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. OKTÓBER 22.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba:
Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál,
mert szerettél engem már a világ kezdete előtt.” (Jn 17,15.18.24.)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                           Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 23,1

3.    Főének: 328,1-5

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Jn 17,12-26

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 495,3

8.    Igehirdetés: Jn 17,15.18.24.                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 467,5

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Presbiter jelöltek bemutatása                           Hodossy-Takács Előd jelölőbizottság elnöke

12. Hirdetések

13. Himnusz

14. Záró ének: 470,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

Jövő hét vasárnap (október 29.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Dancsó Zoltán

Joe Clifford

Káposztás Gábor

Jn 19,1-16

Mt 5,1-16

ApCsel 2,37-47

Jn 19,14b

1Kor 1,18-25

ApCsel 2,42;46-47

Az II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban. Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.
Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással: OTP Bank 11738008-20080437-00000000

Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor

HIRDETÉSEK

A Rákóczi-harang:

– az istentisztelet után Tiba Erzsébet és Papp Erzsébet emlékét fogja hirdetni,
– az istentisztelet után Virágh László emlékére fog megszólalni, születésének évfordulóján.

Az elmúlt héten eltemettük Fűrjész Lászlóné (Tóth Ágnes) 86 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

  1. Kérjük a gyülekezeti tagjainkat, hogy a presbiterválasztással kapcsolatos körlevelet a kijáratnál szíveskedjenek átvenni!
  2. Október 25-én, szerdán 18 órától "Virágok re-formációja" címmel nyílik kiállítás a Nagytemplom Galériáján. A megnyitón közreműködik Budai Bettina (ének) és Csorba Gergő (gitár). A belépés díjtalan.
  3. Október 28-án, szombaton 15 órától reformációs hálaadó ünnepi presbiteri ülés lesz Gyülekezeti Teremben.
  4. Október 31-én, kedden 16 órakor a Reformációs emlékmű felszentelésére kerül sor az Emlékkertben, amit 17 órától a Reformációs ünnepi, úrvacsorás istentisztelet követ a Nagytemplomban.
  5. Ifjú Házasok Körét szervezünk gyülekezetünkbenmindazoknak, akik az elmúlt 10 évben kötöttek házasságot. Célunk, hogy a házasélet örömei, kihívásai, boldogsága, nehézsége feldolgozásra kerüljön, és együtt merítsünk erőt Isten igéjéből, valamint egymás tapasztalataiból. Az alkalmakat Mátyásné Szabó Beáta és Molnár Szabolcs lelkészek vezetik, és meghívott, szakavatott előadók segítik. Az első alkalmat október 28-án, szombaton 17 órától tartjuk a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban. Érdeklődni és jelentkezni a Lelkészi Hivatalban, vagy a 30/919-8635-ös telefonszámon lehet.
  6. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
  7. Amennyiben tudunk olyanról, aki mozgásában akadályoztatva van és az istentiszteletre személyesen nem tud eljönni közénk, és személyes igénye van arra, hogy a gyülekezet diakónusa egy testvéri beszélgetésre, közös imádságra őt lakásában felkeresse, kérjük ezt az igényt jelezzék felénk a lelkészi hivatal elérhetőségein vagy Vaszil Dóra diakónusnál (telefonszáma: +36303322541).
  8. A Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője szívesen fogad meleg téli kabátokat, ruhákat, sapkákat, sálakat, zoknikat. A felajánlásokat a Péterfia utca 40. szám alatt vesszük át.
  9. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
  10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban,
vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.