Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. november 5.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát.
A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.”
(Jn 20,19-20)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                            Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 315,2

3.    Megemlékezés percei

4.    Főének: 324,1;3-4

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: Jn 20,1-10;19-23

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 469,1

9.    Igehirdetés: Jn 20,19-20                                                                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10.  Igehirdetés utáni ének: 298,1

11.  Imádság, Úri ima, Áldás

12.  Úrvacsora előtti ének: 435,1

13.  Úrvacsora, ágendázik:                                                                            Káposztás Gábor segédlelkész
(Úrvacsorai énekek: 458-462)

14.  Áldás

15.  Hirdetések

16.  Záró ének: 348,1-5

Orgona: Sárosi Dániel orgonaművész

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

2017. november 12-én, vasárnap Egyházközségi Közgyűlés keretében presbiterválasztásra kerül sor, melyet délelőtt két részletben tartunk a Nagytemplomban, a 8 órakor és a 10 órakor kezdődő istentiszteletek után egyaránt lehetőség van szavazásra.
A választáson a választásra jogosult egyháztagok vehetnek részt, tehát azok, akik legalább egy éve hivatalosan tagjai gyülekezetünknek. A szavazólapokat az istentisztelet előtt lehet átvenni a templom bejáratánál. Annak érdekében, hogy a választás minél gördülékenyebben történjen, arra kérjük egyházközségünk tagjait, hogy az istentisztelet kezdete előtt legalább 20 perccel érkezzenek meg, mert minden választásra jogosultat a Választói Névjegyzék alapján regisztrálnunk szükséges.

 

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Teremi Eszter Napsugár gyermek részesült a keresztség sákramentumában.

A "Reménysugár" Hajléktalanok Nappali Melegedőjének lélekharangja:

– november 2-án gyászistentisztelet keretében szólalt meg elhunyt ellátottjai emlékére,

– november 4-én Orosz Gyuláné emlékét hirdette, aki évekig szolgált a krízisfőzésben.

A Rákóczi-harang:

– november 1-jén de. 9 órakor Szőllős László emlékét hirdette,

– november 1-jén de. negyed 10-kor Balogh Gyula emlékét hirdette,

– november 1-jén de. fél 10-kor Csapó András és felesége, Balogh Zsuzsánna emlékét hirdette,

– november 1-jén de. 11 órakor Ozsváth András és felesége, Angi Irén emlékét hirdette,

– november 3-án de. 11 órakor Fintha Lászlóné emlékét hirdette,

– az istentisztelet után Telkes György esperes-lelkipásztor és felesége, valamint fiuk, Dr. Telkes László emlékére fog megszólalni,

– az istentisztelet után Mészáros György emlékére fog megszólalni, halálának 2. évfordulóján,

– az istentisztelet után du. 1 órakor Csapó András emlékére fog megszólalni, halálának 1. évfordulóján,

– az istentisztelet után du. negyed 2-kor Balogh Zsuzsánna emlékére fog megszólalni, halálának 1. évfordulóján.

Az elmúlt héten eltemettük Palicz Györgyné (Baranyai Róza) 70 évet élt
és Iglói Artúrné (Csige Mária) 85 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban. Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet. A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.
Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással:
OTP Bank 11738008-20080437-00000000

Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor

  1. Megjelent a Gyülekezeti Élet legújabb száma, amely átvehető a kijáratoknál.
  2. November 6-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
  3. November 11-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
  4. November 11-én, szombaton fél 7-kor a reformáció 500. évfordulója alkalmából Virág Jenő: Luther Márton önmagáról című írása alapján, Marosszéki Tamás életrajzi, egyéni estje lesz a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
  5. December 1-3. között ifjúsági Csendes Hétvége lesz Óhután. Jelentkezni személyesen Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztornál lehet.
  6. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
  7. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
  8. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Jövő hét vasárnap (november 12.) istentiszteleteinken szolgálók
és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Káposztás Gábor

Oláh István

Püski Gábor

Ez 20,1-31

Gal 1,1-12

Gal 1,1-5

Ez 20,11-12

Gal 1,1-5

 

 

 

Nincsenek megjeleníthető események.