Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. NOVEMBER 12.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Pál apostol – aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül – és a velem levő testvérek mindnyájan: Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.”
(
Gal 1,1-5)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                           Oláh István lelkipásztor                            

2.    Fennálló ének: 151

3.    Főének: 161,1-6

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Gal 1,1-12                             Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária presbiter

6.    Imádság                                                                                 Szilágyi Tamás gyülekezeti tag

7.    Igehirdetés előtti ének: 295,1

8.    Igehirdetés: Gal 1,1-5                                                                       Oláh István lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 300,4

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Gyülekezeti ének: 463,1

13. Presbiterválasztó Egyházközségi Közgyűlés                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
                                                                   Dr. Hodossy-Takács Előd jelölőbizottság elnöke
Szavazatszámlálás közben:
– Protestáns hősök
című könyv bemutatása                                 Püski Gábor segédlelkész
– Énektanítás: Csak Krisztusban kaptam reményt

14. Záró ének: 278,1;7-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket,
imádkozzanak gyülekezetünk épüléséért!

 

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Bakó Balázs András gyermek részesült a keresztség sákramentumában.

A Rákóczi-harang:

– november 7-én de. 9 órakor Dr. Csiha Kálmán püspök emlékét hirdette, halálának 10. évfordulóján,

– november 8-án de. fél 12-kor a Nyitott Ajtó Szociális Központ elmúlt évben elhunyt ellátottai emlékét hirdette,

– november 10-én du. 2 órakor Nemes Géza emlékét hirdette,

– istentisztelet után Kovács Kálmánné emlékét fogja hirdetni, halálának 7. évfordulóján,

– istentisztelet után Kovács László emlékét fogja hirdetni, halálának 4. évfordulóján.

Elhunyt 91 éves korában Józsa Lászlóné (Csizmadia Katalin) nagytiszteletű, asszony gyülekezetünk tiszteletbeli

presbitere. Temetése 2017. november 16-án 13 órakor lesz Dévaványán.

Az elmúlt héten eltemettük Fazekas Péter 37 évet élt és Beri Irma 60 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A II. Nagytemplomi Jótékonysági Bál 2017. november 18-án, szombaton 19 órai kezdettel kerül megrendezésre a Lovarda Kulturális és Konferencia Központban. Asztalfoglalás hétköznaponként a Lelkészi Hivatalban. Felnőtteknek 4500 Ft/fő, gyermekeknek (14 éves korig) 2000 Ft/fő. Ez az összeg magában foglalja a vacsorát, desszertet, egy pohár pezsgőt és egy italjegyet.
A befolyt összegből a kárpátaljai Csongori Református Gyülekezet
hátrányos helyzetű gyermekeit támogatjuk.

Támogatójegy vásárlásával is hozzá lehet járulni a bál célkitűzéséhez a Lelkészi Hivatalban történő befizetéssel, vagy az alábbi számlaszámra történő utalással:
OTP Bank 11738008-20080437-00000000

Kérjük, a közlemény rovatban tüntesse fel: Csongor

  1. Ma este 18 órától Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen Csorba Gergő gyülekezeti kántor szolgál.
  2. November 13-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
  3. November 15-én, szerdán 10 órakor Dr. Karakó Erzsébet családorvos "Testi és lelki egyensúly megteremtése orvosi szemmel" címmel tart előadást a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
  4. November 18-án, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
  5. November 24-25. között hitmélyítő hétvégét szervezünk Tamásipusztán Együtt Istennel címmel. Szeretettel várjuk azokat, akik szeretnék elmélyíteni a kapcsolatukat Istennel és csendes megállásra vágynak! Érkezés 24-én 18 órakor, távozás november 25-én 17 órakor. Részvételi díj 3.000 Ft, ami tartalmazza a háromszori étkezést és szállást. A részvétel regisztrációhoz kötött, jelentkezni a www.nagytemplom.hu oldalon vagy a Lelkészi Hivatalban lehet. Jelentkezési határidő: november 21. (kedd).
  6. December 1-3. között ifjúsági Csendes Hétvége lesz Óhután. Jelentkezni személyesen Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztornál lehet.
  7. Tartós élelmiszer-gyűjtő segélyakciót szervez a Magyarországi Dorcas Segélyszervezet és a Magyar Református Szeretetszolgálat a Debreceni Református Egyházmegye támogatásával. Az adományok begyűjtésére használható „kék vödör” átvehető a Lelkészi Hivatalban. A megtöltött vödrök leadhatók a Lelkészi Hivatalban. A beérkező adományokból gyülekezetünk rászoruló családjai is részesülnek.
  8. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
  9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Jövő hét vasárnap (november 19.) istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Dancsó Zoltán

Dr. Fekete Károly

Molnár Szabolcs

Gal 3,6-18

2Pt 3,3-18

Kol 1,9-20

Gal 3,11b

Zsolt 123.

1Kor 12,4-6

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.