Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. DECEMBER 25.

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben
és igazságban őelőtte életünk minden napján.

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.”
(Lk 1,68-75.78-79)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 182

3.    Főének: 326,1-5

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mt 1,18-23

6.    Imádság

7.    Gyülekezeti kórus éneke (Vivaldi: Glória I. tétel)

8.    Igehirdetés: Lk 1,68-75.78-79                                          Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.    Gyülekezeti kórus éneke (Vad Péter: Születésén Istennek)

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések                                                                                                Oláh István lelkipásztor

12. Úrvacsora előtti ének: 435,1

13. Úrvacsora, ágendázik:
(Úrvacsorai énekek: 457-462)

14. Záró ének: 327,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Tóth Dániel karnagy és Vass Sándor karnagy
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy
A kórust zongorán kíséri: Csorba Áron
Fuvolán közreműködik: Majorosné Tóth Eleonóra

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a karácsony ünnepének áldásaiért!

 

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket az idén 25 éves Nagytemplomi Gyülekezeti Kórus adta az úrasztalára.

A karácsonyfákat a Nagytemplomba gyülekezetünk két családja adományozta.

A karácsonyi ünnepkörben
Papp Liliána, Kanál Rita, Szabó Hanna Noémi, Májer Kornél, Nagy Erik, Csaplovics Máté, Pataki Dorina Melinda, Pataki Dzsenifer Rita, Soós Roland Herkules,

Bacsa Gréti, Bacsa Lola Dézi, Nagy András és Pető Dorián
gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.

  1. Megjelent a Gyülekezeti Élet karácsonyi száma, amely a kijáratoknál átvehető.
  2. A Magyar Református Szeretetszolgálat a rehabilitációs foglalkoztatójában készült mézeskaláccsal kíván boldog karácsonyt. A 1358-as hívószám tárcsázásával 250 forinttal támogathatja a Magyar Református Szeretetszolgálat jövő évi munkáját.
  3. A Lelkészi Hivatal a két ünnep között is nyitva tart, december 27-én és december 28-án
    10 órától 16 óráig és december 29-én 10 órától 14 óráig.
  4. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
  5. Január 1-én, hétfőn délután 4 órakor lesz a Kodály Kórus Újévi koncertje a Nagytemplomban.
  6. Megjelent a évre szóló Bibliaolvasó Kalauz, Képes Kálvin Kalendárium, Falinaptár és az Immánuel Otthon és Iskola 2018-as naptára és a Közösség magazin, amely más kiadványokkal együtt megvásárolható a kijáratnál lévő könyvespultnál, valamint a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
  7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Istentiszteleti rend a karácsonyi ünnepkörben 2017.

December 25., Karácsony I. napja

18:00    (úrvacsora) Tóth Dorottya Tünde

 

December 26., Karácsony II. napja

  8:00     Molnár Szabolcs

10:00     Oláh István

18:00     Káposztás Gábor

December 31., Óév

  8:00     Nagyné Török Csilla

10:00     Vad Zsigmond

16:00     Dr. Fekete Károly

 

2018. Január 1., Újév

  8:00     Molnár Szabolcs

10:00     Oláh István

18:00     Káposztás Gábor

Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.