Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2017. DECEMBER 31.

 

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

 

„Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda,
 és szolgáltak neki.”

(Máté 4,11)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                   Szász Barnabásné ny. lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 329, 2

3.    Keresztelés

4.    Főének: 256, 1-4

 

5.    Előfohász                                                   Káposztás Gábor bo. lelkipásztor

6.    Igeolvasás: Mt 4,1-11

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 483, 14

9.    Igehirdetés: Mt 4,11                               Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 324, 4

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 200, 1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

 

 

2017. December 31-én, Óév

16.00 Dr. Fekete Károly

 

2018. Január 1-én, Újév

8.00 Molnár Szabolcs

                            10.00 Oláh István

18.00 Káposztás Gábor

Ünnepi alkalmainkra szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket!

 

 

HIRDETÉSEK

 

Az istentiszteleten Szász Barnabás gyermek részesült a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Báthori Tiborné (Fehérvári Erzsébet) 87 évet és

Barna István 74 évet élt testvéreinket.

„Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94,19).

A Rákóczi-harang december 26-án, kedden 11 órakor Pálinkás Barna emlékére szólt.

  1. Január 1-én, hétfőn 16 órakor lesz a Kodály Kórus Újévi koncertje
    a Nagytemplomban.
  2. Január 8-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
  3. január 13-án, szombaton 9 órától cikluskezdő Presbiteri Csendesnapot tartunk a Gyülekezeti teremben.
  4. Az ökumenikus imahét január 21-28-ig tart.
  5. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak!
  6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

 

 
 

Gyülekezetünk statisztikai adatai a 2017. esztendőben:

Megkereszteltünk 168 gyermeket (fiú: 81, lány: 87) és
 18 felnőttet (férfi: 6, nő: 12), Összesen: 186 főt.

Konfirmált 81 testvérünk (gyermek: 60, fiú: 26, lány: 34;

                    felnőtt: 21, férfi: 6, nő: 15).

Házasságkötésére Isten áldását kérte 49 házaspár
                               (tiszta református: 28, vegyes vallású: 21).

Eltemettük 77 testvérünket (férfi: 29, nő: 48).

 

 

 

Kérjük, a testvéreket imádkozzanak az új esztendő áldásaiért!

Nincsenek megjeleníthető események.