Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. JANUÁR 7.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJÉBŐL
„Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta,
elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt.

 De az apja kijött, és kérlelte őt.
(Lk 15,20b.28b)

Az istentisztelet témája: A szeretet vár rád

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                    Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 488, 1;3

3.   Főének: 247, 1;5-6

4.   Előfohász

5.   Lekció: Lk 15, 11-32

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: Az Úr van itt

8.   Igehirdetés: Lk 15,20/b-24.28/b                             Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 234, 3

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435, 1

12. Úrvacsora, ágendázik:                               Nagyné Török Csilla beosztott lelkipásztor

      (Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 472, 1;3-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

 

 

HIRDETÉSEK

A Rákóczi-harang:

– január 6-án de. 11 órakor a Barcza család elhunyt tagjainak emlékét hirdette,

– istentisztelet után Makszin Lászlóné (Tetz Katalin) emlékét fogja hirdetni.

Az elmúlt héten eltemettük Juricskay Pálné (Simon Ilona) 75 évet élt,
Sörös Géza 73 évet élt
és Makszin Lászlóné (Tetz Katalin) 80 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

  1. 169 évvel ezelőtt Kossuth Lajos, a "Magyarok Mózese" ezen a napon érkezett Debrecenbe. Erre az alkalomra hálás szívvel emlékezünk a Kossuth Társaság jelenlévő tagjaival együtt.
  2. Január 8-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
  3. Január 9. és 10. között a Lelkészi Hivatal technikai okok miatt zárva lesz.
  4. Január 11-én, csütörtökön 18 órától a Szíriában járt magyar református küldöttség beszámolójára kerül sor a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban.
  5. Január 13-án, szombaton 9 órától cikluskezdő Presbiteri Csendesnapot tartunk a Gyülekezeti teremben.
  6. Január 13-án, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
  7. A református általános- és középiskolákba való jelentkezéshez az iskolák honlapjain kaphatnak tájékoztatást. A jelentkezéshez szükséges lelkészi ajánlást a Lelkészi Hivatalban kell kérni. A lelkészi ajánlással kapcsolatos részletek a nagytemplom weboldalán olvashatóak.
  8. Az ökumenikus imahét január 21-28. között lesz.
  9. A Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó január 9-ig leltározás miatt zárva tart.
  10. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Január 14-én, jövő hét vasárnap az istentiszteletek témája: A hálás szeretet

A jövő heti istentiszteleteinken szolgálók és az igehirdetések alapigéi:

8 óra

10 óra

18 óra

Nagyné Török Csilla

Oláh István

Vad Zsigmond

Mt 6,5-15

Apcsel 16,11-16

Apcsel 16,11-16

Mt 6,8-9

 

 

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.