Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. JANUÁR 21.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete,
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala.”
(1Jn 4,9)

Az istentisztelet témája: Megmaradni a szeretetben

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                       Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 150,1-2

3.   Főének: 488,1-4

4.   Előfohász

5.   Lekció: 1Jn 4,7-21

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: Mint szarvas hűs vízforrásra

8.   Igehirdetés: 1Jn 4,9                                        Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 287,5

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 395,1-3

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

Január 28-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Miről ismerni meg a tanítványt

Az igehirdetések alapigéje: Jn 13,34-35. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

Tóth Dorottya Tünde

Dr. Fekete Károly

  

HIRDETÉSEK

A Rákóczi-harang:

– január 15-én du. 3 órakor Dr. Gombos Sándor emlékét hirdette,

– istentisztelet után Uzonyi Andrásné emlékét fogja hirdetni, születésének 100. és halálának 1. évfordulóján,

– istentisztelet után Janovszki Pálné emlékét fogja hirdetni.

Az elmúlt héten eltemettük Demes Barnabásné (Bányai Irén) 86 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

 1. Az idei évben is van lehetőség lelkigondozói beszélgetésekre a Lelkészi Hivatalban hétfőtől csütörtökig 14-16 óra között.
 2. Január 22-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 3. Január 27-én, szombaton 10 órakor lesz a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Női Bizottságának világimanapi előkészítő konferenciája a MEÖT Székházban
  (1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.).
 4. Február 2-án, pénteken 18 órától kezdődik a felnőtt konfirmációi felkészítő a Gyülekezeti Teremben, amelyre jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban január 30-ig.
 5. A Tiszántúli Református Egyházkerület február 9-én rendezi meg a XI. Tiszántúli Református Jótékonysági Bált a határon túli református intézmények támogatására. Ez alkalommal a bál bevételéből a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon (Kárpátalja) lakói lesznek támogatva. Jegyet vásárolni a Püspöki Hivatalban, valamint a reformatusbal.hu oldalon lehet.
 6. Február 10-én, szombaton 15 órakor a Debreceni Református Kollégium Dísztermében (Kálvin tér 16.) kerül megrendezésre a Nagytemplomi Ki mit tud? gyülekezetünk tehetséges óvodás és általános iskolás gyermekei számára. Az alkalmon való szereplés regisztrációhoz kötött, mely megtehető a Lelkészi Hivatalban vagy a www.nagytemplom.hu oldalon.
 7. Februártól minden hónap 3. vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentisztelet ideje alatt tizenévesek istentisztelete lesz az Imateremben, amelyre a 12-18 éves gyermekeket várjuk. Az első alkalom február 18-án 10 órától Bővebb tájékoztatást Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztortól, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
 8. A „Reménysugár” Hajléktalanok Nappali Melegedője szociális segítő munkakörbe, középfokú végzettséggel rendelkező, hajléktalan személyek felé elkötelezett munkatársat keres. Jelentkezni az intézmény vezetőjénél, Simon Juditnál lehet, munkanapokon hétfőtől péntekig 8-16 óráig a Debrecen, Péterfia utca 40. szám alatt, illetve telefonon a 52/320-429, valamint 30/6760-208-as számon. E-mailben a jelentkezést a remenysugarmelegedo@gmail.com címre várjuk. Jelentkezési határidő: 2018. február 2.
 9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk, melynek következő témája: Áldás a gyülekezetre.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.