Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. FEBRUÁR 11.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

"Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!" (2Móz 20,2-3)

„Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.” (Róm 8,19-21)

Az istentisztelet témája: Szabadság

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 201,1-2

3.   Gyerekpercek                                            Kubinyiné Mikó Ágnes beosztott lelkipásztor

4.   Főének: 469,1-5

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: 2Móz 12,31-42                                                          Juhász László gondnok

7.   Imádság                                                                                          Győri Judit pótpresbiter

8.   Igehirdetés előtti ének: 270,10

9.   Igehirdetés: 2Móz 20,2-3; Róm 8,19-21    Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 323,2

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 398,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

 

 

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Balogh Luca és Nesarahmadi Ármin
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Ádám Krisztián és Szoboszlai Szandra

 1. Február 12-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Február 17-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
 3. Február 17-én, szombaton 17 órátóla Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
 4. Február 17-én, szombaton 17 órakor a „30+”-osok Bibliaórája lesz az Ifjúsági Központban.
 5. Februártól minden hónap 3. vasárnapján a 10 órakor kezdődő istentisztelet ideje alatt tizenévesek istentisztelete lesz az Imateremben, amelyre a 12-18 éves gyermekeket várjuk. Az első alkalom február 18-án 10 órától Bővebb tájékoztatást Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztortól, vagy a Lelkészi Hivatalban lehet kérni.
 6. A Magyar Református Szeretetszolgálat várja azon 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését önkéntesnek, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek, de nincs munkaviszonyuk és tanulói/hallgatói jogviszonyuk. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, továbbá nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen lehet.
 7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Februárban az igehirdetések az I. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • február 4. A szövetség2Móz 19,1-6
 • február 11. SzabadságRóm 8,18-24
 • február 18. A hazugságra épített élet eredménye – Ézs 44,9-20
 • február 25. Ki ment meg téged?Mt 1,21

Február 18-án, jövő héten vasárnap
az istentiszteletek témája: A hazugságra épített élet eredménye.

Az igehirdetések alapigéje: Ézs 44,9-20. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Nagyné Török Csilla

Oláh István

Káposztás Gábor

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.