Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. FEBRUÁR 18.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Ki formált istent, ki öntött bálványszobrot, amely semmit sem ér? Akik a bálványokhoz ragaszkodnak, mind szégyent vallanak, mert maguk a mesterek is csak emberek. Gyűljenek össze, álljanak elő mind! Majd megrettennek és szégyent vallanak valamennyien!
Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam!”
(Ézs 44,10-11.20)

Az istentisztelet témája: A hazugságra épített élet eredménye

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                         Dancsó Zoltán segédlelkész

2.   Fennálló ének: 161,1

3.   Főének: 138,1-2;4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Ézs 44,1-20

6.   Imádság

7.   Igehirdetés előtti ének: 135,9-10

8.   Igehirdetés: 2Móz 20,2-3 és Ézs 44,10-11.20        Oláh István lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 469,1-2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 135,1-3;12

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

 

HIRDETÉSEK

A Rákóczi-harang:

– február 12-én du. 1 órakor Tarpai Kálmán emlékét hirdette, halálának 12. évfordulóján.

Az elmúlt héten eltemettük Dr. Szidor László 81 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

  1. Február 19-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
  2. Február 21-én, szerdán délután fél 2-kor Zenei Könyvtár elnevezésű alkalom lesz a Nyitott Ajtó Szociális Központban. Az alkalom témája: Kocsis Zoltán - Zongorától a karmesteri pálcáig.
  3. Február 22-én, csütörtökön 15 órától Dr. P. Szalay Emőke tart előadást Agyagba égetett vallás címmel a Nagytemplom Imatermében. A belépés díjtalan.
  4. Február 24-én, szombaton 17 órától az Ifjú Házasok Köre következő alkalma lesz a Leány utca 2. szám alatti Ifjúsági Központban.
  5. Március 2-án, pénteken 17 órától lesz a Világimanap a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség templomában (4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.).
  6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Februárban az igehirdetések az I. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

  • február 4. A szövetség2Móz 19,1-6
  • február 11. SzabadságRóm 8,18-24
  • február 18. A hazugságra épített élet eredménye – Ézs 44,9-20
  • február 25. Ki ment meg téged?Mt 1,21

Február 25-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Ki ment meg téged?

Az igehirdetések alapigéje: Mt 1,21. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Dancsó Zoltán

Vad Zsigmond

Tóth Dorottya Tünde

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.