Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. FEBRUÁR 25.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.”
(Mt 1,21)

Az istentisztelet témája: Ki ment meg téged?

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                             Káposztás Gábor bo. lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 487,1;4

3.   Főének: 256,1-3

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: 2Móz 20,1-17 és Mt 1,18-25

6.   Imádság

7.   Énektanítás: 140.                                            Csorba Gergő gyülekezeti kántor

8.   Igehirdetés előtti ének: 140,1;7

9.   Igehirdetés: Mt 1,21                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 62,1

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 256,4-8

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük, a testvéreket imádkozzanak
a „kapcsolat” évének áldásaiért!

 

HIRDETÉSEK

A Rákóczi-harang:

- istentisztelet után Herczeg Imréné (Varga Katalin) emlékét fogja hirdetni,

- istentisztelet után Dr. Ujváry Zoltán professzor emlékét fogja hirdetni.

Az elmúlt héten eltemettük Horváth Ildikó 48 évet élt,
Herczeg Imréné (Varga Katalin) 91 évet élt,

Koch Zoltánné (Gulyás Zsófia) 93 évet élt
és Tömöri Mihály 83 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

 1. Február 26-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Február 28-án, szerdán 10 órákor Karakó Erzsébet családorvos
  Az egészséges böjt orvosi szemmel címmel tart előadást a Nyitott Ajtó Szociális Központban.
 3. Március 2-án, pénteken 17 órától lesz a Világimanap a Debrecen-Szabadságtelepi Református Egyházközség templomában (4034 Debrecen, Komáromi Csipkés György tér 5.).
 4. Március 3-án, szombaton 17 órátóla Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
 5. Hajléktalan embertársaink védelmében szeretettel kérünk mindenkit, ha földön fekvő, szólításra reagálni nem tudó személlyel találkoznak, hívják a Diszpécser Szolgálatot a +36-42-504-618 telefonszámon.
 6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Márciusban az igehirdetések a II. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • március 4. Segítség csak az Úrban vanZsolt 115
 • március 11. Isten legyőzi a világot1Jn 5,1-5
 • március 18. Büntető vagy irgalmas az Úr? – 2Sám 12,1-14
 • március 25. (Virágvasárnap) Milyen királyt akartok? 1Sám 8, 6-9

Március 4-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Segítség csak az Úrban van

Az igehirdetések alapigéje: Zsolt 115. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Nagyné Török Csilla

Dr. Fekete Károly

Püski Gábor

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.