Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. MÁRCIUS 11.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született, és aki szereti azt, aki szülte, azt is szereti, aki attól született. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük Isten gyermekeit, ha szeretjük Istent, és megtartjuk az ő parancsolatait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?”
(1Jn 5,1-5)

Az istentisztelet témája: Isten legyőzi a világot

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 295,1-2

3.   Főének: 463,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: 2Móz 20,1-17                                 Tárczyné Dr. Mányi Sarolta gondnok

6.   Imádság                                                                        Dr. Bácsné Asbóth Vanda presbiter

7.   Igehirdetés előtti ének: 236,1;7

8.   Igehirdetés: 1Jn 5,1-5                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 445,6

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 471,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

Márciusban az igehirdetések a II. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • március 4. Segítség csak az Úrban vanZsolt 115
 • március 11. Isten legyőzi a világot1Jn 5,1-5
 • március 18. Büntető vagy irgalmas az Úr? – 2Sám 12,1-14
 • március 25. (Virágvasárnap) Milyen királyt akartok? 1Sám 8, 6-9

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Gyurán Adrienn és Nagy Bella Hajnalka gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Széman Gizella 94 évet élt,
Borsi Tivadar 64 évet élt és Baranyai László 65 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

Károlyi Zsigmond gyülekezeti tag, nyugalmazott református lelkipásztor életének 82. évében megtért Urához. Hűséges lelkipásztora volt Nyírgelse, Nyírbátor és Balkány gyülekezeteinek.
Temetése 2018. április 27-én 11 órakor lesz.

A Rákóczi-harang:

- istentisztelet után Borsi Tivadar emlékét fogja hirdetni,
- istentisztelet után Károlyi Zsigmond nyugalmazott református lelkipásztor emlékét fogja hirdetni.

 1. A húsvéti körleveleket az istentisztelet után kérjük, vegyék át az Imateremben!
 2. Március 12-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 3. Március 17-én, szombaton 10 órakor kezdődik a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
 4. Március 18-án, 10 órátólaz istentisztelettel párhuzamosan Tizenévesek istentisztelete lesz a Nagytemplom imatermében, amelyre 12-18 év közötti gyermekeket és fiatalokat várunk.
 5. Március 29-én, csütörtökön 9 órától süteménykészítésre várjuk testvéreinket a Leány utcai Ifjúsági Központba, ahol a húsvéti gyülekezeti reggelire készítünk süteményeket. Jelentkezni március 26-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.
 6. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai árpád-kori templomromnál. Április 1-én, vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a Fancsikai templomromhoz. Indulás: 05:00. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő:
  március 28. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a testvéreket háromnegyed 7-től az Gyülekezeti Terembe.
 7. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
 8. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
 9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Március 18-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Büntető vagy irgalmas az Úr?

Az igehirdetések alapigéje: 2Sám 12,1-14. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Káposztás Gábor

Oláh István

Dancsó Zoltán

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.