Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. MÁRCIUS 25.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Sámuel azonban rosszallotta, hogy ezt mondták: Adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk! És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: Hallgass a nép szavára mindabban, amit mondanak! Mert nem téged vetettek el, hanem engem vetettek el, hogy ne én legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta fölhoztam őket Egyiptomból, mindmáig: elhagytak, és más isteneknek szolgáltak.
Olyanok akarunk lenni, mint minden más nép…
Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!
„Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.”
(1Sám 8,6-9.20/a és Jn 12,13/b.15)

Az istentisztelet témája: Milyen királyt akartok?

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Gyermekek virágvasárnapi műsora

2.    Apostoli köszöntés                                                                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                        

3.    Fennálló ének: 360,1

4.    Főének: 331,1;3-4

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: 1Sám 8.                                                  Dr. Boldoghné Szabó Tímea konfirmandus

7.    Imádság                                                                                            Szegvölgyi Dávid konfirmandus

8.    Igehirdetés előtti ének: 266,1

9.    Igehirdetés: 1Sám 8,6-9.20/a és Jn 12,13/b.15         Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 398,4-5

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Konfirmáció előtti ének: 264,1

13. Keresztelés és konfirmáció                                                Tóth Dorottya Tünde bo. lelkipásztor

14. Köszöntés                                                                                                  Ember Sándor főgondnok

15. Hirdetések

16. Záró ének: 367,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük testvéreinket, hogy imádkozzanak a konfirmáltakért
és húsvét ünnepének áldásaiért!

 

HIRDETÉSEK

Az elmúlt héten eltemettük Takács Györgyné (Fromm Julianna) 85 évet élt
és Tóth Ferencné (Katona Róza) 72 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

 1. Március 26-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Március 29-én, csütörtökön délelőtt 9 órától süteménykészítésre várjuk testvéreinket a Leány utcai Ifjúsági Központba, ahol a húsvéti gyülekezeti reggelire készítünk süteményeket. Jelentkezni március 28-ig lehet a Lelkészi Hivatalban.
 3. Idén is lesz húsvét hajnali istentisztelet és úrvacsora a fancsikai árpád-kori templomromnál. Április 1-én, vasárnap hajnalban autóbusz fog indulni a Nagytemplom mellől (Hatvan utca felől) a Fancsikai templomromhoz. Indulás: 05:00. Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a Lelkészi Hivatalban lehet, vagy online a gyülekezet weboldalán. Jelentkezési határidő: március 28. A hajnali istentiszteletet követően a 8 órakor kezdődő istentisztelet előtt húsvéti gyülekezeti reggelire hívjuk a testvéreket háromnegyed 7-től az Gyülekezeti Terembe.
 4. Megjelent a Közösség magazin, amely a kijáratnál megvásárolható.
 5. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
 6. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
 7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • április 1. (Húsvét) Feltámadott!
 • április 8. Az Úr nevében erő vanZsolt 20
 • április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
 • április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? Mt 5,33-37
 • április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet ApCsel 26,9-11

Március 29. Nagycsütörtök

18:00      Vad Zsigmond (úrvacsora)

 

Március 30. Nagypéntek

  8:00      Nagyné Török Csilla

10:00      Dr. Fekete Károly

18:00     Passió

 

Március 31. Nagyszombat

18:00      Dancsó Zoltán

Április 1. Húsvét I. napja

  8:00      Vad Zsigmond (úrvacsora)

10:00      Dr. Fekete Károly (úrvacsora)

18:00      Tóth Dorottya Tünde

 

Április 2. Húsvét II. napja

  8:00      Molnár Szabolcs

10:00      Oláh István

18:00      Káposztás Gábor

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.