Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. Április 1. (Húsvét I. napja)

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek.”
(Mt 28,4-7)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                                       Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 185

3.    Főének: 356,1-5

4.    Előfohász, Igeolvasás: Mt 27,62-Mt 28,15

5.    Imádság

6.    Gyülekezeti kórus éneke (Vivaldi: Domine Deus, Agnus Dei)

7.    Igehirdetés: Mt 28,4-7                                                            Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

8.    Gyülekezeti kórus éneke (Weber: Íme, Isten báránya)

9.    Imádság, Úri ima

10. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

11. Úrvacsora, ágendázik                                                                     Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor
(Úrvacsorai énekek: 440; 437; 438; 442; 443)

Gyülekezeti kórus énekei (Ádám Jenő: Feltámadt a mi életünk; Schubert: Sanctus)

12. Áldás

13. Tiszteletbeli presbiterek köszöntése                                    Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

14. Hirdetés

15. Himnusz

16. Záró ének: 348,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor
Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy
Szólót énekel: Bódi Marianna
A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a húsvét ünnepének áldásaiért
családi és gyülekezeti együttléteinken!


HIRDETÉSEK

A húsvéti ünnepkörben 7 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.

A Rákóczi-harang:

– március 28-án du. 1 órakor Farkas Miklósné (Csengeri Ilona) lelkész özvegy emlékét hirdette,
– március 29-én du. fél 6-kor Csáthy József és felesége, Kiss József és felesége, Kiss József és Tóth Miklósné emlékét hirdette,
– istentisztelet után Piskóti Péter Pál emlékét fogja hirdetni.

Az elmúlt héten eltemettük Piskóti Péter Pál 39 évet élt,
Ásztai Józsefné (Uri Ildikó) 63 évet élt, Mile Sándorné (Pályi Lenke) 91 évet élt,
Venczel Béláné (Papp Róza) 85 évet élt és Szabó Béla 75 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Peregli László és Vigh Magdolna.

 1. Megjelent a Gyülekezeti Élet legújabb száma, amely a kijáratoknál átvehető.
 2. Április 7-én, szombaton 15 órától és 18 órától konfirmációi bizonyságtétel (vizsga) lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
 3. Április 7-én, szombaton 17 órátóla Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
 4. Április 8-án, vasárnap 9 órától Presbiteri gyűlés lesz a Nagytemplom Imatermében.
 5. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
 6. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
 7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • április 8. Az Úr nevében erő vanZsolt 20
 • április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
 • április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? Mt 5,33-37
 • április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet ApCsel 26,9-11

ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2018.

Április 1. Húsvét I. napja

8:00        Vad Zsigmond (úrvacsora)

10:00      Dr. Fekete Károly (úrvacsora)

18:00      Tóth Dorottya Tünde (úrvacsora)

Április 2. Húsvét II. napja

  8:00      Molnár Szabolcs

10:00      Oláh István

18:00      Káposztás Gábor

 

Nincsenek megjeleníthető események.