Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. Április 2. (Húsvét II. napja)

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

„A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre,
ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, leborultak előtte, némelyek azonban kételkedtek. Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt:
Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön.”
(Mt 28,16-18)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                           Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor                                                                                                            

2.   Fennálló ének: 187

3.   Keresztelés

4.   Főének: 288,1-7

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: Mt 28,11-20

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 184

9.   Igehirdetés: Mt 28,16-18                                                 Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 396,3

11. Imádság, Úri ima

12. Áldás

13. Hirdetések

14. Himnusz

15. Záró ének: 357,1-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a húsvét ünnepének áldásaiért
családi és gyülekezeti együttléteinken!

 

HIRDETÉSEK

A húsvéti ünnepkörben 7 gyermek részesül a keresztség sákramentumában.

  1. Április 7-én, szombaton 15 órától és 18 órától konfirmációi bizonyságtétel (vizsga) lesz a Debreceni Református Kollégium Dísztermében.
  2. Április 7-én, szombaton 17 órátóla Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
  3. Április 8-án, vasárnap 9 órától Presbiteri gyűlés lesz a Nagytemplom Imatermében.
  4. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
  5. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
  6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

  • április 8. Az Úr nevében erő vanZsolt 20
  • április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
  • április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? Mt 5,33-37
  • április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet ApCsel 26,9-11

ISTENTISZTELETI REND A NAGYTEMPLOMBAN A HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRBEN 2018.

Április 2. Húsvét II. napja

18:00    Káposztás Gábor

 

Nincsenek megjeleníthető események.