Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. Április 8.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!”
(2Móz 20,7)

Az istentisztelet témája: Az Úr nevében erő van

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                              Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 105,2

3.   Főének: 250,1-4

4.   Előfohász

5.   Igeolvasás: Zsolt 20                                                                    Rácz Zoltán presbiter

6.   Imádság                                                                           Petkes Melinda pótpresbiter

7.   Igehirdetés előtti ének: 300,2

8.   Igehirdetés: 2Móz 20,7                                                            Veres János lelkipásztor

9.   Igehirdetés utáni ének: 488,4

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Az Egyházlátogató küldöttség köszöntése                                Diószegi Béláné gondnok

12. Hirdetések                                                              Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Záró ének: 264,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • április 8. Az Úr nevében erő vanZsolt 20
 • április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
 • április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? Mt 5,33-37
 • április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet ApCsel 26,9-11

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Lajtman Lénárd és Mészáros Dorka gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Csordás Pálné (Balogh Mária Juliánna) 81 évet élt és Szilágyi Ferenc 90 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Bácsi Norbert és Zentei Szabina

A Rákóczi-harang:

– április 5-én du. 1 órakor Tarpai Kálmánné (Balogh Piroska) emlékét hirdette, halálának 7. évfordulóján,

– április 6-én de. 11 órakor Sipos Lajos, Sipos Lajosné (Székely Jolán)
és Sipos András
emlékét hirdette,

– istentisztelet után Dr. Csurka László emlékét fogja hirdetni,

– a mai napon fél 1-kor Sarkadi István emlékét fogja hirdetni.

 1. Április 9-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Április 10-én, kedden 18 órától Presbiteri Bibliaóra lesz a Gyülekezeti Teremben.
 3. Április 13-án, pénteken 17 órától a Dél-Indiai Protestáns Egyház küldöttsége tart előadást a Gyülekezeti Teremben.
 4. Április 14-én, szombaton 17 órakor „30+”-osok bibliaórája lesz az Ifjúsági Központban.
 5. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben.
 6. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
 7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Április 15-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Jézus nevében kérni

Az igehirdetések alapigéje: Jn 16,23-33. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Püski Gábor

James Niranjan Ravikumar indiai püspök

Oláh István

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu
weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.