Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. ÁPRILIS 15.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme, én, Pál mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Ha törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek. Mi ugyanis a Lélek által, hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.”
(Gal 5,1-6)

 

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 329,2

3.   Keresztelés

4.   Főének: 254,1-9

5.   Előfohász                                                                                        Oláh István lelkipásztor

6.   Igeolvasás: 469,1;3

7.   Imádság

8.   Igehirdetés előtti ének: 2Móz 20,1-17

9.   Igehirdetés: Gal 5,1-6                                            James Niranjan Ravikumar püspök

                                                                                                                tolmácsol: Balog Margit

10. Igehirdetés utáni ének: 323,2

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések                                                                 Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

13. Záró ének: 467,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

 

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Kalmár Lia, Németh Dóra, Rózsa Milán és Tóth Attila
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Szathmáry Lehel Zoltán 85 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.”
(János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– istentisztelet után Veniger Györgyné (Bodnár Róza) emlékét fogja hirdetni.

 1. Április 16-án, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Április 21-én, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
 3. Április 27-én, pénteken 19 órától a Magyar Orvosmuzsikusok Egyesülete ad koncertet a Nagytemplomban „Zenével a békéért” címmel. A belépés díjtalan.
 4. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
 5. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
 6. Az istentisztelet előtti rendtartásosztásra várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Vaszil Dóra diakónusnál (+36-20/8232-774).
 7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Április 22-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Esküdjünk, vagy ne esküdjünk?

Az igehirdetések alapigéje: Mt 5,33-37. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Nagyné Török Csilla

Dr. Fekete Károly

Tóth Dorottya Tünde

Áprilisban az igehirdetések a III. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • április 8. Az Úr nevében erő vanZsolt 20
 • április 15. Jézus nevében kérni – Jn 16,23-33
 • április 22. Esküdjünk, vagy ne esküdjünk? Mt 5,33-37
 • április 29. A megtérés előtti/utáni cselekedet ApCsel 26,9-11

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu
weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.