Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. ÁPRILIS 29.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül azt, aki hiába mondja ki a nevét!

Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem.
Amikor pedig halálra ítélték őket, én is ellenük szavaztam.”
(2Móz 20,7 és ApCsel 26,9-11)

Az istentisztelet témája: A megtérés előtti/utáni cselekedet

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                         Sepsy Károly nyugalmazott lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 89,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 299,1-5

5.    Előfohász                                                                    Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

6.    Igeolvasás: ApCsel 26, 1-23

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 151

9.    Igehirdetés: 2Móz 20,7 és ApCsel 26,9-11                                       Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 274,3

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 467,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük testvéreinket, imádkozzanak
a Kapcsolat évének áldásaiért!

Májusban az igehirdetések a IV. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • május 6. Az Úr ünnepe3Móz 23,4
 • május 13. A kapcsolat, ami megtart – 2Krón 34,29-33
 • május 20. Lelki erőforrás ApCsel 2,1-41
 • május 27. Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap? Mt 12,1-8

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Kajus Péter, Fülöp Eliza és Sepsy Gellért
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Győri Elek 86 évet élt, Simon Ferenc 92 évet élt,
Károlyi Zsigmond nyugalmazott lelkipásztor 82 évet élt,
Góz Ernőné (Kokas Sára) 83 évet élt és Balogh Rezső 67 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– istentisztelet után Góz Ernőné (Kokas Sára) emlékét fogja hirdetni.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Szántó János és Varga Andrea,
Juhász Barnabás
és Nagy Irma Xénia.

 1. Május 5-én, szombaton 17 órátóla Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Május 7-én, hétfőn 18 órakor lesz a Bibliaiskola következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
 3. Május 7-én, hétfőn 19 órától „Holland és flamand mesterek Debrecenben” címmel orgona-és ének koncert veszi kezdetét a Nagytemplomban a Flamand-Holland Kulturális Fesztivál keretein belül. A koncertre a belépés díjtalan.
 4. Május 17-én, csütörtök 18 órától a Márk Evangéliumának interaktív körszínházi előadása lesz Svetitses diákok előadásában a Református Kollégium Dísztermében. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
 5. Május 21-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk
  a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2018-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
 6. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
 7. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
 8. Az istentisztelet előtti rendtartásosztásra várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Vaszil Dóra diakónusnál (+36-20/8232-774).
 9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Május 6-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Az Úr ünnepe

Az igehirdetések alapigéje: 3Móz 23,4. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Nagyné Török Csilla

Bartha Gyula

Káposztás Gábor

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.