Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. MÁJUS 6.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény.”
(2Móz 20,8-10)

Az istentisztelet témája: Az Úr ünnepe

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 378,1

3.    Gyermekek anyák napi műsora

4.    Főének: 196,1-5

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: 3Móz 23,1-8

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 324,5

9.    Igehirdetés: 2Móz 20,8-10                                                 Bartha Gyula nyugalmazott lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 196,6-7

11. Imádság, Úri ima

12. Úrvacsora előtti ének: 435,1

13. Úrvacsora, ágendázik:                                                                         Káposztás Gábor bo. lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 442-443; 445; 448)

14. Áldás

15. Hirdetések

16. Záró ének: 264,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük testvéreinket, imádkozzanak a Kapcsolat évének áldásaiért!

Májusban az igehirdetések a IV. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • május 6. Az Úr ünnepe3Móz 23,4
 • május 13. A kapcsolat, ami megtart – 2Krón 34,29-33
 • május 20. Lelki erőforrás ApCsel 2,1-41
 • május 27. Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap? Mt 12,1-8

 

HIRDETÉSEK

Az úrvacsorai jegyeket egy magát megnevezni nem kívánó testvérünk adta az úrasztalára.

Az elmúlt héten eltemettük Mátyás Istvánné (Fogarasi Piroska) 81 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– istentisztelet után Bálint Lajos emlékét fogja hirdetni, halálának 1. évfordulóján.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Nagy Tibor és Balogh Teréz.

 1. A Pünkösdi körleveleket az istentisztelet után kérjük, vegyék át az kijáratoknál!
 2. Május 7-én, hétfőn 18 órakor Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 3. Május 7-én, hétfőn 19 órától „Holland és flamand mesterek Debrecenben” címmel orgona-és ének koncert veszi kezdetét a Nagytemplomban a Flamand-Holland Kulturális Fesztivál keretein belül. A koncertre a belépés díjtalan.
 4. Május 16-án, szerdán 19 órától a világ legjobb fúvós zenekaraként számontartott German Brass ad koncertet a Nagytemplomban. Gyülekezeti tagok számára kedvezményes belépőjegy igényelhető 3.100 forintért, melyhez regisztráció szükséges a Lelkészi Hivatalban.
 5. Május 17-én, csütörtök 18 órától a Márk Evangéliumának interaktív körszínházi előadása lesz Svetitses diákok előadásában a Református Kollégium Dísztermében. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
 6. Május 19-én, szombaton 15 órától Dr. Somody Imre közgazdász tart előadást Gazdagság és szegénység a világban és Krisztusban-egy életpálya példáján címmel a Református Kollégium Dísztermében.
 7. A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
 8. Május 21-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk
  a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2018-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
 9. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
 10. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
 11. Az istentisztelet előtti rendtartásosztásra várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a szolgálatban. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet vagy Vaszil Dóra diakónusnál (+36-20/8232-774).
 12. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Május 13-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: A kapcsolat, ami megtart

Az igehirdetések alapigéje: 2Krón 34,29-33. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Vad Zsigmond

Dr. Fekete Károly

Dancsó Zoltán

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.