Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. MÁJUS 13.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívükből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek meg vannak írva abban a könyvben.” (2Krón 34,31)

Az istentisztelet témája: A kapcsolat, ami megtart

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.     Apostoli köszöntés                                                                                               Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.     Fennálló ének: 423,1;3

3.     Főének: 241,1-4

4.     Előfohász

5.     Igeolvasás: 2Krón 34,29-33                                                                                   Telepóczki Róza konfirmandus

6.     Imádság                                                                                                                               Lehner Zalán konfirmandus

7.     Igehirdetés előtti ének: 62,1

8.     Igehirdetés: 2Móz 20,8-11 és 2Krón 34,31                                          Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.     Igehirdetés utáni ének: 272,1

10.  Imádság, Úri ima, Áldás

11.  Konfirmáció előtti ének: 463,1

12.  Keresztelés és konfirmáció                                                                              Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

13.  Köszöntés                                                                                                                                Ember Sándor főgondnok

14.  Hirdetések

15.  Záró ének: 254,1-5

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük testvéreinket, imádkozzanak a Kapcsolat évének áldásaiért!

Májusban az igehirdetések a IV. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • május 6. Az Úr ünnepe3Móz 23,4
 • május 13. A kapcsolat, ami megtart – 2Krón 34,29-33
 • május 20. Lelki erőforrás ApCsel 2,1-41
 • május 27. Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap? Mt 12,1-8

ISTENTISZTELETI REND A PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖRBEN 2018.

Május 18. (péntek) Bűnbánati istentisztelet

18.00         Nagyné Török Csilla

Május 19. (szombat) Bűnbánati istentisztelet

18.00         Püski Gábor

Május 20. Pünkösd I. napja

  8.00          Vad Zsigmond (úrvacsora)

10.00         Oláh István (úrvacsora)

18.00         Káposztás Gábor (úrvacsora)

 

 

Május 21. Pünkösd II. napja

  8.00          Molnár Szabolcs

10.00         Dr. Fekete Károly (Jubileumi konfirmáció)

18.00         Dancsó Zoltán

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Erős Anna Zsófia, Fagyal Flóra és Fischer Gergely Vilmos
gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Balogh Dezsőné (Fekete Lenke) 89 évet élt,
Lovas József 82 évet élt és Vértesi Tibor 87 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– május 11-én de. 11 órakor Török Tibor tanár-lelkész emlékét hirdette,
– istentisztelet után Vértesi Tibor emlékét fogja hirdetni.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Gregor Zsolt és Faragó Anita, Nagy Mihály és Kocsis Anita.

 1. Május 14-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
 2. Május 15-én, kedden 18 órától Presbiteri Gyűlés lesz a Gyülekezeti Teremben.
 3. Május 16-án, szerdán 19 órától a világ legjobb fúvós zenekaraként számontartott German Brass
  ad
  koncertet a Nagytemplomban. Gyülekezeti tagok számára kedvezményes belépőjegy igényelhető
  100 forintért, melyhez regisztráció szükséges a Lelkészi Hivatalban.
 4. Május 17-én, csütörtök 18 órától a Márk Evangéliumának interaktív körszínházi előadása lesz Svetitses diákok előadásában a Református Kollégium Dísztermében. Jelentkezni a www.nagytemplom.hu weboldalon lehet.
 5. Május 19-én, szombaton 10 órától lesz a Presbiterképzés következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
 6. Május 19-én, szombaton 15 órától Dr. Somody Imre közgazdász tart előadást Gazdagság és szegénység a világban és Krisztusban-egy életpálya példáján címmel a Református Kollégium Dísztermében.
 7. Május 19-én, szombaton 17 órától lesz a Középkorúak+ bibliakör következő alkalma a Gyülekezeti Teremben.
 8. Május 23-án, szerdán 19 órától a chilei Tabancura Kollégium Fiúkórusa ad jótékonysági koncertet a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
 9. A pünkösdi ünnepkörben lehetőséget biztosítunk az otthoni úrvacsorázásra azon gyülekezetünkhöz tartozó idős vagy beteg testvéreinknek, akiknek állapota nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek a templomi úrvacsorai közösségben. Kérjük, hogy az ilyen igényeket szíveskedjenek bejelenteni a Lelkészi Hivatalban.
 10. Május 21-én, pünkösd hétfőjén Jubileumi konfirmációi ünnepséget tartunk
  a 10 órától kezdődő istentiszteleten. Azoknak a gyülekezeti tagjainknak a jelentkezését várjuk a Lelkészi Hivatalban, akik 2018-ban 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 éve konfirmáltak (bárhol) és szeretnék fogadalmukat megújítani.
 11. A VII. Nagytemplomi Gyülekezeti Nap 2018. május 26-án lesz a Dorcas Kempingben. További információ és regisztráció a Nagytemplom weboldalán.
 12. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldaláról tájékozódhat.
 13. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.