Rendszerüzenet

ApCsel 2,4-6

Az istentisztelet témája: Lelki erőforrás

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.”
(ApCsel 2,4-6)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                             Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 188.

3.    Főének: 463,1-4

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: ApCsel 2,1-21

6.    Imádság

7.    Gyülekezeti kórus éneke (Nagy Csaba Zoltán: Téged ó, Isten dicsérünk)

8.    Igehirdetés: ApCsel 2,4-6                                                                       Oláh István lelkipásztor

9.    Gyülekezeti kórus éneke (Gárdonyi Zoltán: Pünkösdi dicséret)

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

12. Úrvacsora, ágendázik:                                                            Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

(Úrvacsorai énekek: 457-462; 464-467)

13. Áldás

14. Hirdetések

15. Záró ének: 376,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Vezényel: Vass Sándor karnagy és Tóth Dániel karnagy

A kórust orgonán kíséri: Vad Péter tanár-karnagy

 

Nincsenek megjeleníthető események.