Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. MÁJUS 27.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
És történt, hogy Jézus szombaton gabonaföldeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá: Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Ő ezt kérdezte tőlük: Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett, és megéhezett ő is meg azok is, akik vele voltak? Miként ment be az Isten házába Ebjátár főpap idején, és hogyan ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak? Majd hozzátette Jézus: A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért; tehát az Emberfia ura a szombatnak is.”
(Mk 2,23-28)

Az istentisztelet témája: Ki mondja meg, mit tehetek vasárnap?

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                Molnár Szabolcs ifjúsági lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 162,1

3.   Keresztelés

4.   Főének: 84,1;5-6

5.   Előfohász                                                       Nagyné Török Csilla beosztott lelkipásztor

6.   Igeolvasás: Zsolt 84.                                            Nagy Imre gyülekezetünk gyermeke

7.   Imádság                                                                 Nagy Blanka gyülekezetünk gyermeke

8.   Igehirdetés előtti ének: 256,1-2

9.   Igehirdetés: Mk 2,23-28           Berényiné Csinády Melinda vallástanár-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 229,1

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Köszöntés                                                                                           Győri József igazgató

13. Hirdetések                                                                                    Oláh István lelkipásztor

14. Záró ének: 254,1-3;8-9

Orgona: Sárosi Dániel orgonaművész

Kérjük testvéreinket, imádkozzanak

a Kapcsolat évének áldásaiért!

 

HIRDETÉSEK

Az istentiszteleten Bács Lili Zsolna gyermek részesült a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Tarr László Ferenc 71 évet élt és
Ludányi Ferenc 86 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– május 26-án de. 9 órakor Bézi Andrea emlékét hirdette,
– istentisztelet után Csapó András és felesége emlékét fogja hirdetni.

A „Reménysugár” Lélek-harangja:

– május 23-án de. 11 órakor Tarr László Ferenc emlékét hirdette.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Tóth Csaba és Berecz Nikoletta,
Márton Norbert
és Kovács Anita,
Balogh József és Balogh-Kiss Enikő,
Buglyó Dávid és Nyakas Erzsébet.

  1. Május 28-án, hétfőn 18 órától Bibliaiskola lesz a Gyülekezeti Teremben.
  2. Június 2-án, szombaton 17 órátóla Középkorúak+ bibliakör következő alkalma lesz a Gyülekezeti Teremben.
  3. Június 3-án, vasárnap 18 órakor Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen barokk szóló- és kamaraművek fognak elhangozni.
  4. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről a gyülekezetünk weboldalán tájékozódhat.
  5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Júniusban az igehirdetések az V. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

  • június 3. Mindig tiszteljük szüleinket?Ef 6,1-4
  • június 10. Isteni és emberi indulatok – Fil 2,1-8
  • június 17. A tartalmas élet titka Zsolt 90.
  • június 24. Hogyan lesz a családban tisztelet? Róm 13,1-7

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.