Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. JÚNIUS 10.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát,
és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”
(Fil 2,1-8)

Az istentisztelet témája: Isteni és emberi indulatok

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 154.

3.   Napraforgó Waldorf Iskola Csengő Nap Zenekar: Erős vár a mi Istenünk

4.   Főének: 201,1-2;5-6

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: 2Móz 20,1-17                                              Nagyné Berta Rózsa presbiter

7.   Imádság                                                                                   ifj. Szász Barnabás presbiter

8.   Igehirdetés előtti ének: 256,1;4

9.   Igehirdetés: Fil 2,1-8                                              Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 285,4

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Napraforgó Waldorf Iskola Csengő Nap Zenekar: Szeretet-éj, korálfeldolgozás

13. Hirdetések

14. Záró ének: 499,3-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a Kapcsolat évének áldásaiért!

 

HIRDETÉSEK

Június 8-án, pénteken Kóder Balázs, Kóder Lili Anna és Szoby Dániel,
a mai napon Dobó Eszter Zita, Toronyai Dóra Éva, Toronyai Zsolt
és Török Péter gyermekek részesülnek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Szűcs Andrásné (Papp Katalin) 77 évet élt
és Magyar Andorné (Kóti Klára) 93 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– istentisztelet után Katona Imre emlékét fogja hirdetni.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Nagy Attila és Kónya Kinga,
Dr. Mikó Zoltán
és Csendes Viktória.

 1. Június 11-én, hétfőn 18 órától Bibliaiskola és a Középkorúak+ bibliakör évzáró alkalma lesz a Leány utcán.
 2. Június 16-án, szombaton 9 órától 13 óráig Gyülekezeti Imanap lesz a Nagytemplomban. Ezen a napon kerül megnyitásra „Közelebb” – interaktív elcsendesedés Istennel címmel a Nagytemplomi imaszoba.
 3. Június 16-án, szombaton 10 órakor lesz a Presbiterképzés záró alkalma az
  Árpád téri Református Templomban.
 4. Június 17-én, vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
 5. Nyári gyülekezeti táborunk július 2-8. között lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában. A tábor díjáról és a részletfizetésről gyülekezetünk weboldalán tájékozódhat.
 6. Az Immánuel Otthon és Iskola nyári tematikus/terápiás heteket szervez, amelyekre várják a önkéntes segítők jelentkezését. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
 7. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központja munkatársat keres gondozó munkakörbe, támogató szolgáltatás részlegébe. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
 8. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
 9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Júniusban az igehirdetések az V. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • június 3.: Mindig tiszteljük szüleinket?Ef 6,1-4
 • június 10.: Isteni és emberi indulatok – Fil 2,1-8
 • június 17.: A tartalmas élet titka Zsolt 90.
 • június 24.: Hogyan lesz a családban tisztelet? Róm 13,1-7

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.