Rendszerüzenet

Fil 2,1-8

Az istentisztelet témája: Isteni és emberi indulatok

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát,
és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”
(Fil 2,1-8)

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.   Apostoli köszöntés                                                   Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.   Fennálló ének: 154.

3.   Napraforgó Waldorf Iskola Csengő Nap Zenekar: Erős vár a mi Istenünk

4.   Főének: 201,1-2;5-6

5.   Előfohász

6.   Igeolvasás: 2Móz 20,1-17                                              Nagyné Berta Rózsa presbiter

7.   Imádság                                                                                   ifj. Szász Barnabás presbiter

8.   Igehirdetés előtti ének: 256,1;4

9.   Igehirdetés: Fil 2,1-8                                              Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 285,4

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Napraforgó Waldorf Iskola Csengő Nap Zenekar: Szeretet-éj, korálfeldolgozás

13. Hirdetések

14. Záró ének: 499,3-6

 

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

 

   

Nincsenek megjeleníthető események.