Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. JÚNIUS 17.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön,
amelyet Istened, az Úr ad neked!”
(2Móz 20,12)

Az istentisztelet témája: A tartalmas élet titka

Az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 25,2

3.    Immánuel Otthon és Iskola tanulóinak éneke

4.    Főének: 90,1;7;9

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: Zsolt 90,1-17

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 162,7

9.    Igehirdetés: 2Móz 20,12                                                 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 229,3

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Immánuel Otthon és Iskola tanévzáró                                                      Győri Zsófia igazgató

14. Záró ének: 254,1-6

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a Kapcsolat évének áldásaiért!

Júniusban az igehirdetések az V. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

  • június 3.: Mindig tiszteljük szüleinket?Ef 6,1-4
  • június 10.: Isteni és emberi indulatok – Fil 2,1-8
  • június 17.: A tartalmas élet titka Zsolt 90.
  • június 24.: Hogyan lesz a családban tisztelet? Róm 13,1-7

  

HIRDETÉSEK

A mai napon Gonda Gréta Anna gyermek részesül a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Bertók Antal 62 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:
– istentisztelet után 11 órakor Holló Lászlóné (Maksa Olga) emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után 11 óra 5 perckor idős Kovács Gyula emlékét fogja hirdetni,
– istentisztelet után 11 óra 10 perckor Teremi Sándorné (Ferge Katalin Irén) emlékét fogja hirdetni, halálának 4. évfordulóján.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Micale Bruno és Veres Judit,
Soltész Sándor
és Galgóczi Katinka.

  1. Az Immánuel Otthon és Iskola nyári tematikus/terápiás heteket szervez, amelyekre várják a önkéntes segítők jelentkezését. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
  2. A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Nyitott Ajtó Szociális Központja munkatársat keres gondozó munkakörbe, támogató szolgáltatás részlegébe. További részletek gyülekezetünk weboldalán.
  3. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
  4. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Június 24-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Hogyan lesz a családban tisztelet?

Az igehirdetések alapigéje: Róm 13,1-7. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Vad Zsigmond

Oláh István

Dancsó Zoltán

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.