Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. JÚLIUS 15.

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a harminc ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: Mi közünk hozzá? A te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát.” (Mt 27,3-5)
„Éjféltájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehulltak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk! Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé; majd kivezette őket, és ezt kérdezte: Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe.”
(ApCsel 16,25-31)

Az istentisztelet témája: Reménytelennek látszó helyzetek

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 449,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 165,1-4

5.    Előfohász                                                            Tóth Dorottya Tünde beosztott lelkipásztor

6.    Igeolvasás: 2Móz 20,1-17

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: 201,1

9.    Igehirdetés: Mt 27,3-5 és ApCsel 16,25-31                             Oláh István lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 357,1;3

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 225,1;5-7

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak

a „Kapcsolat” évének áldásaiért!

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Györfi Lili Boglárka és Tiba Jázmin Rozália gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Réti Tiborné (Báthori Anna) 83 évet élt
testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– július 10-én du. 13 órakor id. Petró László emlékét hirdette,

– július 14-én du. 15 órakor Puskás Lajos emlékét hirdette.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Barabás Barna és Dr. Zink Anett,
Lukács Gerzson
és Gyurákovics Kinga,
Illyés Tamás
és Gerő Tünde.

  1. A Lelkészi Hivatal nyitva tartása június 27-től szeptember 15-ig a szerdai napokon megváltozik, 16 óráig tart nyitva.
  2. Ma 19:30-tól Vásáry Tamás, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas művész ünnepi zongoraestjére kerül sor a Nagytemplomban. A belépés díjtalan.
  3. A Nyitott Ajtó Szociális Központ felújítási munkálatok miatt július 1-től a Gyülekezeti Teremben tartja alkalmait.
  4. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely a kijáratnál megvásárolható.
  5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Július 22-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Amikor a szavak ölnek

Az igehirdetések alapigéje: Ef 4,29-32. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Dancsó Zoltán

Alan Reid

Püski Gábor

Júliusban az igehirdetések az VI. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

  • július 1.: A sértettség arcai1Móz 4,1-8
  • július 8.: Életem adom – Zsid 11,32-40
  • július 15.: Reménytelennek látszó helyzetek Mt 27,1-5
  • július 22.: Amikor a szavak ölnek Ef 4,29-32
  • július 29.: Pusztító gondolatok Mt 5,17-20

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.