Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. JÚLIUS 8.

 

AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
„Ne ölj!”

„És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, 
tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat.
Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardélre hányták őket; juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ; bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban.

És mindezeken, noha hit által Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott,
hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.”

(2Móz 20, 13 és Zsid 11, 32-40)

Az istentisztelet témája: Életem adom

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                               Szász Barnabásné  nyugalmazott lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 201,1

3.    Főének: 393,1-2

4.    Előfohász                                                                    

5.    Igeolvasás: 2Mózes 20,1-17                         Dr. Gaál Botondné Dr. Czeglédy Mária presbiter

6.    Imádság                                                                                          Szentesiné Kiss Piroska presbiter

7.    Igehirdetés előtti ének: 226,2

8.    Igehirdetés: 2Móz 20,13 és Zsid 11,32-40                      Szász Barnabásné ny. lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 466,1-2

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 390,1-4

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Adorján Péter, Barát Szederke, Figula Natasa Dóra,
Gerber Hannah Esther, Király Olívia
és Veresegyházy Botond
 
gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:
Csanádi Mihály Tamás és Károlyi Linda Bettina;
Papp Ádám Attila és Kovács Leonóra Melinda. 

  1. A Lelkészi Hivatal június 27-től szeptember 15-ig a szerdai napokon 16 óráig tart nyitva.
  2. Július 15-én, vasárnap 19:30-tól Vásáry Tamás, a Nemzet művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas művész ünnepi zongoraestjére kerül sor a Nagytemplomban, melyre a belépés díjtalan.
  3. A Nyitott Ajtó Szociális Központ felújítási munkálatok miatt július 1-től a Gyülekezeti Teremben tartja alkalmait.
  4. Megjelent a Közösség magazin legújabb száma, amely megvásárolható a kijáratnál.
  5. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően ½ 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Májusban az igehirdetések a VI. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

  • július 1.  A sértettség arcai 1Móz 4, 1-8
  • július 8.  Életem adom ­Zsid 11, 32-40
  • július 15. Reménytelennek látszó helyzetek Mt 27, 1-5
  • július 22. Amikor a szavak ölnek Ef 4, 29-32
  • július 29. Pusztító gondolatok Mt 5, 17-20

 

Július 15-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája:
Reménytelennek látszó helyzetek

Az igehirdetések alapigéje: Mt 27, 1-5. Az istentiszteleten szolgálók:

 

8 óra

10 óra

18 óra

Tóth Dorottya Tünde

Oláh István

Káposztás Gábor

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.