Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. JÚLIUS 29.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek:
„Ne ölj! Mert aki öl, megérdemli az ítéletet.”

Békülj meg ellenfeleddel idejében, amíg együtt vagy vele az úton...”
(Mt 21 és 25a)

Az istentisztelet témája: Pusztító gondolatok

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                  Vad Zsigmond esperes-lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 66,3

3.    Főének: 357,1-4

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: Mt 5,21-26

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 25,6

8.    Igehirdetés: Mt 5,21 és 25a                                          Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 254,7

10. Imádság, Úri ima, Áldás

11. Hirdetések

12. Záró ének: 230,1-5

Orgona: Dr. Szilágyi Gyula orgonaművész

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a „Kapcsolat” évének áldásaiért!

Augusztus 5-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Házasság a bűneset előtt és után

Az igehirdetések alapigéje: 1Móz 2,18-25;3,16-24. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Káposztás Gábor

Bartha Gyula

Püski Gábor

Júliusban az igehirdetések az VII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • augusztus 5.: Házasság a bűneset előtt és után1Móz 2,18-25;3,16-24
 • augusztus 12.: Mit mond Jézus a hűségről? – Mt 5,27-31
 • augusztus 19.: Isten társat ad 1Móz 24,1-27
 • augusztus 26.: Az vessen rá először követ... Jn 8,1-11

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Kocsis Krisztián és Jámbor Zente Csaba gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Miskolczi Ferenc 60 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– július 20-án du. fél 1-kor Nagy Kálmán Lajos emlékét hirdette,

– július 26-án du. 4 órakor Dr. Varga Zsigmond teológiai professzor emlékét hirdette, születésének 100. évfordulóján,

– istentisztelet után Szálkay András emlékét fogja hirdetni.

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Tóth Sándor és Harangi Alexandra Gréta.

 1. Leégett a nagydobronyi imaház és a hatvan gyermeket befogadó óvoda július 15-én virradóra. A jelentős károk helyreállítása érdekében adományaikat a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005-ös számlaszámára utalhatják „nagydobronyi tűzeset” közleménnyel. A mai napi perselypénzzel is ezt a célt támogatjuk.
 2. Augusztus 5-én, vasárnap 18 órakor Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen az Esprit német orgona duó fog szolgálni.
 3. Augusztus 19-én, vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
 4. Szeptember 9-én, vasárnap 10 órától lesz a Gyülekezetépítés napja. Az istentisztelet után a Kollégium udvarán ebédre várjuk a gyülekezetet, amelynek a részvételi díja 300 ft/fő. Kérjük Testvéreinket, hogy erre az alkalomra hívjanak meg egy olyan családtagot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett a hit kérdéseiről. További részletek és regisztráció augusztus 5-én, vasárnaptól.
 5. Szeptember 22-én, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Nagyváradra, részletek és jelentkezés augusztus 5-én, vasárnaptól.
 6. A Nagytemplom ötödik emeletén található „Közelebb”– interaktív elcsendesedés Istennel elnevezésű imaszoba kedden, csütörtökön és szombaton látogatható nyitvatartási időben. Kérjük Testvéreinket, hogy látogatás előtt legalább 2 nappal jelentkezzenek a kommunikacio@nagytemplom.hu e-mail címen,
  vagy az 52/614-160 telefonszámon.
 7. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.