Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. AUGUSZTUS 5.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Hallottátok, hogy megmondatott: „Ne paráználkodj!”
(Mt 5,27)

Az istentisztelet témája: Mit mond Jézus a hűségről?

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                              Oláh István lelkipásztor

2.    Fennálló ének: 25,1

3.    Főének: 473,2-7

4.    Előfohász

5.    Igeolvasás: 1Móz 2,18-25;3,16-24

6.    Imádság

7.    Igehirdetés előtti ének: 251,1

8.    Igehirdetés: Mt 5,27                                                            Bartha Gyula nyugalmazott lelkipásztor

9.    Igehirdetés utáni ének: 498,4

10. Imádság, Úri ima

11. Úrvacsora előtti ének: 435,1-2

12. Úrvacsora, ágendázik                                                                                    Dancsó Zoltán segédlelkész

(Úrvacsorai énekek: 457-462)

13. Áldás

14. Hirdetések                                                                                                             Oláh István lelkipásztor

15. Záró ének: 395,1-3

Orgona: Csorba Gergő gyülekezeti kántor

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a „Kapcsolat” évének áldásaiért!

Júliusban az igehirdetések az VII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

 • augusztus 5.: Házasság a bűneset előtt és után1Móz 2,18-25;3,16-24
 • augusztus 12.: Mit mond Jézus a hűségről? – Mt 5,27-31
 • augusztus 19.: Isten társat ad 1Móz 24,1-27
 • augusztus 26.: Az vessen rá először követ... Jn 8,1-11

Augusztus 12-én, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Mit mond Jézus a hűségről?

Az igehirdetések alapigéje: Mt 5,27-31. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Molnár Szabolcs

Oláh István

Vad Zsigmond

 

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Páll Bence és Páll Balázs Kevin gyermekek részesültek a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Czappán Elemérné (Dalos Antónia) 89 évet élt testvérünket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

Ezen a héten kérik Isten áldását házasságkötésükre:

Szabó Milán és Lanczinger Kitti,

Kormos László és Péter Enikő Georgina,

Szőke János és Bencze Fruzsina

Nagy Gergő és Zabolai Edit

 1. A leégett nagydobronyi imaház és a hatvan gyermeket befogadó óvoda helyreállítása céljából adományokat gyűjtünk, melyeket a Magyar Református Szeretetszolgálat 10702019-85008898-51100005-ös számlaszámára utalhatják „nagydobronyi tűzeset” közleménnyel.
 2. Ma 18 órakor Zenés Áhítat lesz a Nagytemplomban, amelyen az Esprit német orgona duó (Rudolf Müller és Maria Mokova) fog szolgálni.
 3. Augusztus 19-én, vasárnap 10 órától az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.
 4. A Magyar Református Szeretetszolgálat várja azon 18-22 év közötti fiatalok jelentkezését önkéntesnek, akik középfokú végzettséggel rendelkeznek, de nincs munkaviszonyuk és tanulói/hallgatói jogviszonyuk. Féléves önkéntes elköteleződés mellett a Szeretetszolgálat támogatja a fiatalok jogosítványának megszerzését, továbbá nyelvi kurzus elvégzését, és további képzéseket kínál. Érdeklődni és jelentkezni az onkentes@jobbadni.hu címen lehet.
 5. Szeptember 9-én, vasárnap 10 órától lesz a Gyülekezetépítés napja. Az istentisztelet után a Kollégium udvarán ebédre várjuk a gyülekezetet, amelynek a részvételi díja 300 ft/fő. Kérjük Testvéreinket, hogy erre az alkalomra hívjanak meg egy olyan családtagot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett a hit kérdéseiről. További részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán.
 6. Szeptember 22-én, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Nagyváradra, részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán.
 7. A Nagytemplom ötödik emeletén található „Közelebb”– interaktív elcsendesedés Istennel elnevezésű imaszoba kedden, csütörtökön és szombaton látogatható nyitvatartási időben. Kérjük Testvéreinket, hogy látogatás előtt legalább 2 nappal jelentkezzenek a kommunikacio@nagytemplom.hu e-mail címen, vagy az 52/614-160 telefonszámon.
 8. Idén ősszel ismegkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi felkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
 9. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.