Rendszerüzenet

RENDTARTÁS 2018. AUGUSZTUS 19.

 

 AZ IGEHIRDETÉS ALAPIGÉJE
Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem szakad el egyhamar.”
(Préd 4,9-12)

Az istentisztelet témája: Isten társat ad

Az istentisztelettel párhuzamosan a Gyülekezeti Teremben tartjuk a Tizenévesek istentiszteletének következő alkalmát 12-18 éves fiatalok számára.

AZ ISTENTISZTELET RENDJE

1.    Apostoli köszöntés                                                                                Dancsó Zoltán segédlelkész

2.    Fennálló ének: 134,1

3.    Keresztelés

4.    Főének: 19,1-4

5.    Előfohász

6.    Igeolvasás: 1Móz 24,34-48

7.    Imádság

8.    Igehirdetés előtti ének: Hozzád jövünk Uram

9.    Igehirdetés: Préd 4,9-12                                                 Dr. Fekete Károly püspök-lelkipásztor

10. Igehirdetés utáni ének: 340,7

11. Imádság, Úri ima, Áldás

12. Hirdetések

13. Záró ének: 264,1-4

Orgona: Vad Péter tanár-karnagy

Kérjük Testvéreinket, imádkozzanak a „Kapcsolat” évének áldásaiért!

Júliusban az igehirdetések az VII. parancsolat köré épülnek, amelynek témái és alapigéi:

  • augusztus 5.: Házasság a bűneset előtt és után1Móz 2,18-25;3,16-24
  • augusztus 12.: Mit mond Jézus a hűségről? – Mt 5,27-31
  • augusztus 19.: Isten társat ad 1Móz 24,34-48
  • augusztus 26.: Az vessen rá először követ... Jn 8,1-11

 

HIRDETÉSEK

A mai napon Csomaközi Léna Eliza, Holló Kincső Lilien, Kocsis Levente,
Kovács Abigél Lili, Tóth Péter
és Varga Zara gyermekek részesültek
a keresztség sákramentumában.

Az elmúlt héten eltemettük Gerbár Tiborné (Fábián Edit) 86 évet élt,
Szilágyi János György 60 évet élt és Illyés Éva Margit 70 évet élt testvéreinket.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (János 11,25)

A Rákóczi-harang:

– augusztus 17-én du. háromnegyed 1-kor Dr. Illyés Sándorné (Huszka Veronika) emlékét hirdette,

– istentisztelet után id. Vántsa Zoltán és felesége Gáspár Valéria emlékét fogja hirdetni.

  1. Augusztus 20-án reggel negyed 7-re várunk mindenkit a Miklós utca és Piac utca sarkán, hogy a debreceni reformátusok együtt biciklizzünk a Virágkarneválon.
  2. Szeptember 9-én, vasárnap 10 órától lesz a Gyülekezetépítés napja. Az istentisztelet után a Kollégium udvarán ebédre várjuk a gyülekezetet, amelynek a részvételi díja 300 ft/fő. Kérjük Testvéreinket, hogy erre az alkalomra hívjanak meg egy olyan családtagot, barátot, ismerőst, munkatársat, akivel már beszélgetett a hit kérdéseiről. További részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán vagy a Lelkészi Hivatalban. Szeretettel várjuk segítők jelentkezését a helyszín berendezéséhez és az ebéd előkészítéséhez, amire Őzné Vaszil Dóra diakónusnál lehet jelentkezni (diakonia@nagytemplom.hu, +36208232774).
  3. Szeptember 22-én, szombatra Gyülekezeti Kirándulást szervezünk Nagyváradra, részletek és regisztráció a nagytemplom weboldalán.
  4. A Nagytemplom ötödik emeletén található „Közelebb”– interaktív elcsendesedés Istennel elnevezésű imaszoba kedden, csütörtökön és szombaton látogatható nyitvatartási időben. Kérjük Testvéreinket, hogy látogatás előtt legalább 2 nappal jelentkezzenek a kommunikacio@nagytemplom.hu e-mail címen, vagy az 52/614-160 telefonszámon.
  5. Idén ősszel ismegkezdjük gyülekezetünkben a gyermekek konfirmációi előkészítését. Kérjük a szülőket, hogy konfirmálni szándékozó, 12. életévüket betöltött gyermeküket írassák be konfirmációi oktatásra a Lelkészi Hivatalban.
  6. Minden vasárnap, az istentiszteletet megelőzően fél 10-kor az Imateremben imaközösséget tartunk.

Augusztus 26-án, jövő héten vasárnap az istentiszteletek témája: Az vessen rá először követ

Az igehirdetések alapigéje: Jn 8,1-11. Az istentiszteleten szolgálók:

8 óra

10 óra

18 óra

Oláh István

Vad Zsigmond

Püski Gábor

A gyülekezetünk életével kapcsolatos további tájékoztatást személyesen
a Lelkészi Hivatalban, vagy online a www.nagytemplom.hu weboldalunkon kaphat.

Nincsenek megjeleníthető események.